فرهنگ، جامعه و ادبیات

صنف 5. ـ 7.

History for kids
History for kids

قصه و داستان برای اطفال- شبکه رایگان آنلاین در مورد داستان ها. مقالات، اوراق با تمرین ها ، مسابقه ذهنی

Project Britain
Project Britain

جزیات و معلومات در مورد بریتانیا کبیر. خواندن و فهمیدن آسان

Salaby
Salaby

داستان ها، بازی ها و تمرینات، کتابخانه زبان انگلیسی. تمرین هفته . برای صنف ۵ ـ ۷

صنف 8. ـ 10.

LearnEnglish Teens
LearnEnglish Teens

یادگرفتن زبان انگلیسی برای نوجوانان. بریتانیا در حال حاضر، دستور زبان یا گرامر، مهارت های خواندن، زندگی در سراسر جهان

Youtube
Youtube

På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk