ባህሊ፣ሕብረተሰብን ስነጽሑፍን

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

Salaby
መደብ ሳላቢ፣ ስምዒትካ ዘለዓዕሉ ዛንታታት ፣ ጸወታታት ፣ ልምምድ፣ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መዝገበ ቃላት ይርከብዎ። ከምኡ ድማ ሰሙናዊ ዕዮ።
British culture for children
ባህሊ ዓዲ እንግሊዝ ን ቆልዑ ምምሃር፣ ባህሊ፣ ሰንደቅ ዕላማ(ባንዴራ)፣ ልምዲ ፣ ያታ ፣ መዓልታዊ መነባብሮ ፣ ኣገባብ………. ወዘተ።
History for kids
ታሪኽ ንቆልዑ፣ ነጻ መስመር ኢንተርኔት ናይ ታሪኽ መርበብ ሓበሬታ። ዓንቀጻት፣ መላማመዲ ጽሑፋት፣ ከምኡ ድማ ሓፈሻዊ ፈተና ይርከቡ።
Project Britain
ኣብዚ መደብ እዚ፣ ብቀሊሉ ከተንብቦን ክትርድኦን እትኽእል፡ሓቅታት ከምኡ ድማ ሓበሬታታት ብዛዕባ ዓባይ ብሪጣንያ (ዓዲ እንግሊዝ )ትረክብ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

British Council
ኣብዚ መደብ እዚ፣ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንመናእሰይ ካብ 13- 19 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ። ብዛዕባ ዓባይ ብሪጣንያ ሕጂ፣ ሰዋሱው ፣ ናይ ምንባብ ክእለት ፣ መነባብሮ ኣብ ክባቢ ዓለም ይርከብ።
På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk