Engelsk – lese og skrive

1. – 4. trinn

First choice
First choice

Match the words and the pictures. Drag and drop the right time on the picture

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

Practise your reading and writing in English.

Starfall
Starfall

Hva er klokka?

Starfall
Starfall

Learn to read. Make words to match a picture, watch films, hear songs etc

Starfall
Starfall

Get ready to read. The English alphabet and some words

5. – 7. trinn

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

Lær engelsk. Spill, sanger, fortellinger og aktiviteter. Nivå 5-7.

Salaby
Salaby

Fortellinger, spill og oppgaver. Engelsk bibliotek. Nivå 5-7.

Worldstories
Worldstories

Les eller hør en fortelling på engelsk og over 20 andre språk.

8. – 10. trinn

IXL
IXL

Flere fag på engelsk, fra begynnernivå til videregående.

Youtube
Youtube

På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk

Videregående

Fant ikke noen innlegg.