خواندن و نوشتن

صنف 1. ـ 4.

First choice
First choice

کلمات و تصاویر را با هم مطابقت بدهید. کشیدن و رها کردن تصویر در زمان مناسب

Starfall
Starfall

ساعت چند است ؟

Starfall
Starfall

خود را به خواندن آماده کنید. الفبای انگلیسی و برخی از کلمات

Starfall
Starfall

خواندن را یاد بگیرید . کلمات مطابق با عکس بسازید، فیلم را تماشا کنید ، آهنگ بشنوید و غیره

صنف 5. ـ 7.

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان . بازی، آهنگ، داستان و فعالیت برای اطفال. برای صنف ۵ ـ ۷

Salaby
Salaby

داستان ها، بازی ها و تمرینات، کتابخانه زبان انگلیسی. تمرین هفته . برای صنف ۵ ـ ۷

Worldstories
Worldstories

بخوانید و یا گوش بدهید به یک داستان به زبان انگلیسی و به بیش از 20 زبان دیگر

صنف 8. ـ 10.

IXL
IXL

ریاضی، هنر زبان، ساینس و علوم اجتماعی. از کودکستان تا صنف دوازدهم

Youtube
Youtube

På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk