خواندن و نوشتن

صنف 1. ـ 4.

log bildtetema
موضوع عکس موضوع را انتخاب کن و کلمات را با صدا، عکس و متن آن بیاموز.
Get ready to read. The English alphabet and some words that start with each letter.
خود را به خواندن آماده کنید. الفبای انگلیسی و برخی از کلمات
Learn to read. Make words to match a picture, watch films, hear songs, alphabet hunt, many themes and games.
خواندن را یاد بگیرید . کلمات مطابق با عکس بسازید، فیلم را تماشا کنید ، آهنگ بشنوید و غیره
Lær datoer og klokkeslett. Lytt og les.
ساعت را یاد بگیرید . گوش کنید و بخوانید
first choice
کلمات و تصاویر را با هم مطابقت بدهید. کشیدن و رها کردن تصویر در زمان مناسب

صنف 5. ـ 7.

world stories
بخوانید و یا گوش بدهید به یک داستان به زبان انگلیسی و به بیش از 20 زبان دیگر
British Council
بازی، آهنگ، داستان و سرگرمی برای کودکان تا که اطفال زبان انگلیسی را در جریان بازی بیاموزد
Salaby
داستان های جالب، بازی ها و تمرینات، کتابخانه زبان انگلیسی. تمرین این هفته

صنف 8. ـ 10.

Prctice that feels like play
ریاضی، هنر زبان، ساینس و علوم اجتماعی. از کودکستان تا صنف دوازدهم
På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk