لوستل او لیکل

ټولګې ۱. ۴

Bildetema
Bildetema

د انځورونو موضوع، موضوع انتخاب کړه، او لغات زده کړه د اواز، عکسونو او خط سره

First choice
First choice

کلمي چي د انځورونو سره سمون خوري سره غبرګی کړي. په سم وخت انځور راکښ کړئ او په خپل ځای یی له سمې کلمې سره ونښلوئ.

Starfall
Starfall

د لوستلو لپاره چمتو شي. د انګليسي الفبا او ځينی لغتونه

Starfall
Starfall

لوستل زده کړي . لغتونه چی دانځورونو سر سمون خوري غبرګ کړي ، فلمونه وګوری، سندری واوري او داسې نور

Starfall
Starfall

څو بجې دي؟

ټولګې ۵. ۷

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

د ماشومانو لپاره انګلیسي زده کړې. لوبی، سندری، کیسې او فعالیتونو د ماشومانو لپاره. ۵- ۷ ټولګي

Salaby
Salaby

کیسې، لوبی او تمرینونه، انګلیسي کتابتون، د اونی دنده. ۵- ۷ ټولګي

Worldstories
Worldstories

په انګلیسي او د 20 څخه زياتو نورو مختلفو ژبو کې يوه کيسه ولولئ او یا غوږ ورته ونیسئ.

ټولګې ۸. ۱۰

IXL
IXL

رياضي، د ژبی هنر، ساینس او اجتماعیات. د وړکتون څخه تر دولسم ټولګي لپاره

Youtube
Youtube

På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk