ምንባብን ምጽሓፍን

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

log bildtetema
ቢልደቴማ ኣርኢስቲ (ፍረ ነገር) ምረጽ፣ብድምጺ ብስእሊ ከምኡ ድማ ብጥቅሲ ተመሃር።
Get ready to read. The English alphabet and some words that start with each letter.
ናይ እንግሊዝ ፊደላትን ከምኡ ድማ ገለ ገለ ቃላትን ንምንባብ ድሉው ኩን።
Learn to read. Make words to match a picture, watch films, hear songs, alphabet hunt, many themes and games.
ንኸተንብብ ተምሃር ። ከምኡ ድማ ቃላት ብምድላው ምስ ስእልታት ግጠሞም፡ፊልማት ተዓዘብ ፡መዛሙርውን ስማዕ።
Lær datoer og klokkeslett. Lytt og les.
ኣቆጻጽራ ሰዓት ተምሃር። ከምኡ ድማ ስማዕን ኣንብብን።
first choice
ኣብዚ መደብ እዚ፣ ቃላት ምስ ስእልታት ግጠሞም። ከምኡ ድማ ብምንቅስቋስ እቲ ልክዕ ናይ ስዓት ግዜ ኣብት ስእሊ ኣርኢ።

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

world stories
ኣብዚ መደብ እዚ ዝተፈላለዩ ዛንታት ብቋንቋ እንግሊዝ ከምኡ ድማ ብዝተፈላለዩ 20 ካልኦት ቋንቋታት ከተንብብን ክትሰምዕን ትኽእል።
British Council
ኣብዚ መደብ እዚ፣ ዝተፈላለዩ ጸወታታት ፡ መዛሙራት ፡ዛንታታት ከምኡ ድማ ንጥፈታት ንቆለው ዋዛ ምስ ቁምነገር ንቋንቋ እንግሊዝ መምሃሪ ይርከቡ።
Salaby
መደብ ሳላቢ፣ ስምዒትካ ዘለዓዕሉ ዛንታታት ፣ ጸወታታት ፣ ልምምድ፣ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መዝገበ ቃላት ይርከብዎ። ከምኡ ድማ ሰሙናዊ ዕዮ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

Prctice that feels like play
ምግጥጣም ፣ ጥበባዊ ቋንቋ ፣ ሳይንስን ከምኡ ድማ ማሕበራዊ ትምህርቲ ካብ መዋእለ ህጻናት ስጋብ ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ።
På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk