Engelsk – lytte og tale

1. – 4. trinn

Bokbussen
Bokbussen

Lytt og les ulike bøker på bokmål, nynorsk og morsmålet ditt.

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

Lær engelsk. Lytt, les og se ulike eventyrhistorier.

LiteracyCenter
LiteracyCenter

Kjenn igjen farger

LiteracyCenter
LiteracyCenter

Lær deg tallene og klokka.

Lokus
Lokus

Les og lytt til ord, finn par og lag setninger. Nivå 1 og 2

Lokus
Lokus

Finn ord, lag setninger og øv på rettskrivning. Nivå 3

Lokus
Lokus

Finn ord, lag setninger og øv på rettskrivning. Nivå 4

Spiroo
Spiroo

1.-7.trinn Øv på engelskferdigheter på Explore øverom

Starfall
Starfall

Hva er klokka?

Starfall
Starfall

Lær ord om kroppen, badet, kjøkkenet, kjæledyr og leker

Youtube
Youtube

Hva ser du? Dinosaurer og mer..

Youtube
Youtube

Sanger om dyr, kjøretøy og former.

Youtube
Youtube

Hva ser du? På gården, traktor og dyr.

Youtube
Youtube

Sang om familie

Youtube
Youtube

Hva gjør du? Handlingsverb, del 1

Youtube
Youtube

Hva gjør du? Handlingsverb, del 2

Youtube
Youtube

Hva liker du å spise? Sang om frukter

Youtube
Youtube

Hva ser du? Ville dyr.

Youtube
Youtube

Hva ser du? Kjøretøy og transport.

Youtube
Youtube

Sang om farger. Lær ulike farger.

5. – 7. trinn

book2
book2

Velg først ditt morsmål, så det språket du vil lære. Ord og uttrykk med mer

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

Lær engelsk. Spill, sanger, fortellinger og aktiviteter. Nivå 5-7.

Salaby
Salaby

Fortellinger, spill og oppgaver. Engelsk bibliotek. Nivå 5-7.

Worldstories
Worldstories

Les eller hør en fortelling på engelsk og over 20 andre språk.

8. – 10. trinn

BBC
BBC

Se korte filmer, øv på vokabular og grammatikk med støtte på flere språk.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.

Videregående

Fant ikke noen innlegg.