شنیدن و گپ زدن

صنف 1. ـ 4.

Bokbussen
Bokbussen

کتابهای مختلف به بوکمول، نینوشک و زبان مادری خود را بشنو و بخوان. به فراگیری اعداد و خواندن مفید است.

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

یادگرفتن زبان انگلیسی برای کودکان . گوش دادن، خواندن و تماشای قصه هاو داستان ها .

LiteracyCenter
LiteracyCenter

شناخت رنگ ها

LiteracyCenter
LiteracyCenter

شناخت اعداد. ساعت را یاد بگیرید

Lokus
Lokus

خواندن و گوش دادن به کلمات، دو کلمه مشابه را با هم یکجا و جوره نمایید وجمله بسازید. برای صنف ۱-۲

Lokus
Lokus

کلمات را با هم مطابقت بدهید، جمله بسازید ، با تلفظ کردن کار کنید. برای صنف ۳

Lokus
Lokus

کلمات را با هم مطابقت بدهید، جمله بسازید، با تلفظ کردن کار کنید. برای صنف ۴

Starfall
Starfall

کلمات در مورد بدن خود ، حمام خود ، آشپزخانه خود ، حیوان خانگی خود، اسباب و سامان بازی خود یادبگیرید

Starfall
Starfall

ساعت چند است ؟

Youtube
Youtube

چه می کنید ؟ عمل ویدیو 1

Youtube
Youtube

چه می کنید؟ عمل ویدیو ۲

Youtube
Youtube

چی میبینید؟ در مزرعه، تراکتور و حیوانات

Youtube
Youtube

چی میبینید؟ حیوانات وحشی

Youtube
Youtube

چی میبینید؟ دیناسورها وچیز های دیگر

Youtube
Youtube

آهنگ در مورد رنگ ها. رنگ های مختلف را یاد بگیرید

Youtube
Youtube

چه نوع غذا را خوش دارید که بخورید؟ آهنگ در مورد میوه ها

Youtube
Youtube

آهنگ در مورد فامیل

Youtube
Youtube

حیوانات،حمل و نقل، آهنگ، اشکال هندسی

Youtube
Youtube

چی میبینید؟ وسایط نقلیه و ترانسپورت

صنف 5. ـ 7.

book2
book2

اول زبان مادری خود را انتخاب کنید، سپس هر زبان را که می خواهید یادبگیرید انتخاب نمایید. کتاب اصطلاحات ، لغات یا واژه ها وغیره

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان . بازی، آهنگ، داستان و فعالیت برای اطفال. برای صنف ۵ ـ ۷

Salaby
Salaby

داستان ها، بازی ها و تمرینات، کتابخانه زبان انگلیسی. تمرین هفته . برای صنف ۵ ـ ۷

Worldstories
Worldstories

بخوانید و یا گوش بدهید به یک داستان به زبان انگلیسی و به بیش از 20 زبان دیگر

صنف 8. ـ 10.

BBC
BBC

۳۰ بخش با سلسله ویدیویی، ، واژه ها و گرامر

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.