شنیدن و گپ زدن

صنف 1. ـ 4.

کتابهای مختلف به بوکمول، نینوشک و زبان مادری خود را بشنو و بخوان. به فراگیری اعداد و خواندن مفید است.
log bildtetema
موضوع عکس موضوع را انتخاب کن و کلمات را با صدا، عکس و متن آن بیاموز.
color circle
شناخت رنگ ها
Numbers
شناخت اعداد. ساعت را یاد بگیرید
starfall
کلمات در مورد بدن خود ، حمام خود ، آشپزخانه خود ، حیوان خانگی خود، اسباب و سامان بازی خود یادبگیرید
klokka
ساعت چند است ؟
Learn english kids
چه می کنید ؟ عمل ویدیو 1
Logo Learn english kids
چه می کنید؟ عمل ویدیو ۲
Logo Learn english kids
چی میبینید؟ در مزرعه، تراکتور و حیوانات
Logo Learn english kids
چی میبینید؟ حیوانات وحشی
Logo Learn english kids
چی میبینید؟ دیناسورها وچیز های دیگر
Logo Learn english kids
آهنگ در مورد رنگ ها. رنگ های مختلف را یاد بگیرید
Logo Learn english kids
چه نوع غذا را خوش دارید که بخورید؟ آهنگ در مورد میوه ها
Logo Learn english kids
آهنگ در مورد فامیل
Logo Learn english kids
حیوانات،حمل و نقل، آهنگ، اشکال هندسی
Logo Learn english kids
چی میبینید؟ حیوانات و صداها
Logo Learn english kids
چی میبینید؟ وسایط نقلیه و ترانسپورت
British Council
یادگرفتن زبان انگلیسی برای کودکان . گوش دادن، خواندن و تماشای قصه هاو داستان ها .
Quest 1-2
خواندن و گوش دادن به کلمات، دو کلمه مشابه را با هم یکجا و جوره نمایید وجمله بسازید. برای صنف ۱-۲
Quest 3
کلمات را با هم مطابقت بدهید، جمله بسازید ، با تلفظ کردن کار کنید. برای صنف ۳
Quest 4
کلمات را با هم مطابقت بدهید، جمله بسازید، با تلفظ کردن کار کنید. برای صنف ۴

صنف 5. ـ 7.

world stories
بخوانید و یا گوش بدهید به یک داستان به زبان انگلیسی و به بیش از 20 زبان دیگر
British Council
آموزش زبان انگلیسی برای کودکان . بازی، آهنگ، داستان و فعالیت برای اطفال. برای صنف ۵ ـ ۷
Salaby
داستان ها، بازی ها و تمرینات، کتابخانه زبان انگلیسی. تمرین هفته . برای صنف ۵ ـ ۷
book2
اول زبان مادری خود را انتخاب کنید، سپس هر زبان را که می خواهید یادبگیرید انتخاب نمایید. کتاب اصطلاحات ، لغات یا واژه ها وغیره

صنف 8. ـ 10.

BBC Learning English
۳۰ بخش با سلسله ویدیویی، ، واژه ها و گرامر