ምስማዕን ምዝራብን

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

Bokbussen
Bokbussen

ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ብኖዉርጂያን ቃንቃ ብላህጃ ቡክሞል ን ንይኖሽክ ከምኡዉን አደ ቃንቃ። ምረጽ አብቲ መጽሐፍ ዘሎ ሰሌዳ ቃንቃ። እዚ ንምንባብ ከምኡዉን ቁጽሪ/አሃዝ/(መላመዲ/መሰልጠኒ ኢዩ

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

ኣብዚ መደብ እዚ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ንቆለውዕ ይርከብ። ብምስማዕ፣ ብምንባብ፡ ከምኡ ድማ መሰጥቲ ዛንታታት(ጽውጽዋያት)ብምዕዛብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ተምሃር ።

LiteracyCenter
LiteracyCenter

ሕብርታት ፡ ምልላይ (ምፍላጥ)

LiteracyCenter
LiteracyCenter

ቁጽርታት ፡ ምልላይ (ምፍላጥ)። ኣቆጻጽራ ስዓትውን ተምሃር።

Lokus
Lokus

ኣብዚ መደብ እዚ፦ ቃላት ብምንባብን ብምስማዕን፡ ከምኡ ድማ ቃላት ብምግጣም ምሉእ ሓሳባት ኣዳሉ። ን 1-2 ክፍሊ

Lokus
Lokus

ኣብዚ መደብ እዚ ፦ ቃላት ኣጋጥም ፡ ሙሉእ ሓሳባት ኣዳሉ ፡ ከምኡ ድማ ንቃላት በብፊደላቶም ስርዓዮም። ን 3 ክፍሊ

Lokus
Lokus

ኣብዚ መደብ እዚ ፦ ቃላት ኣጋጥም ፡ ሙሉእ ሓሳባት ስራሕ ፡ ከምኡ ድማ ንቃላት በብፊደላቶም ስርዓዮም። ን 4 ክፍሊ

Starfall
Starfall

ኣብዚ መደብ እዚ ፥ ናይ ክፍሊ ኣካላትካ (ኢድ፡እግሪ) ፣ ኣብ መሕጸቢ ኣካላት(ባኞ) ዝርከቡ ፣ ኣብ ክሽነ ዝርከቡ ፣ ናይ እትፈትዎም እንስሳታት፣ ናይ እትጻወተሎም ነገራት ፣ቃላት ክትምሃር ትኽእል።

Starfall
Starfall

ስዓት ክንደይ ኣሎ?

Youtube
Youtube

እንታይ ትገብር ኣሎኻ? ግብራዊ ግስ መደብ 1

Youtube
Youtube

እንታይ ትገብር ኣሎኻ? ግብራዊ ግስ መደብ 2

Youtube
Youtube

እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ትራክቶርን እንስሳታትን።

Youtube
Youtube

እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? ናይ በረኻ እንስሳታት።

Youtube
Youtube

እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? ዳይኖሶርስን ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት።

Youtube
Youtube

ናይ ሕብርታት መዝሙር ፣ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ተመሃር።

Youtube
Youtube

እንታይ ትፈቱ ክትበልዕ? መዝሙር ብዛዕባ ፍሩታታት ዝገልጽ።

Youtube
Youtube

ናይ ስድራቤት መዝሙር።

Youtube
Youtube

መዝሙር ብዛዕባ እንስሳታት ፡ ብዛዕባ መጎዓዝያ ፡ ከምኡውን ብዛዕባ ቅርጽታት።

Youtube
Youtube

እንታይ ትሪኢ ኣሎኻ ? መካይን ከምኡ ድማ ከጎዓዕዛ።

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

book2
book2

ኣብዚ መደብ እዚ ብመጀመርያ ናትካ ቋንቋ (ቋንቋ ኣዴኻ) ምረጽ ፣ ብድሕርዚ ድማ እቲ ክትመሃሮ እትደሊ ቋንቋ ምረጽ። ሓረግ (ሰዋሱው) መጽሓፍ ፣ ቃላት ይርከቡ።

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

ኣብዚ መደብ እዚ፦ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንቆልዑ ይርከብ። ጸወታታት(ግጥማት)፣ መዛሙር፣ ዛንታታት፣ ከምኡ ድማ ንጥፈታት ። ን 5 -7 ክፍሊ።

Salaby
Salaby

መደብ ሳላቢ፣ ዛንታታት ፣ ጸወታ ፣ ልምማድ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መዝገበ ቃላት ይርከብዎ። ከምኡ ድማ ሰሙናዊ ዕዮ። ን 5 7 ክፍሊ።

Worldstories
Worldstories

ኣብዚ መደብ እዚ ፦ ብ ቋንቋ እንግሊዝን ፡ ብዝተፈላለየ ልዕሊ 20 ካልእ ቋንቋታት፣ ዛንታታት ኣንብብን ስማዕን ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

BBC
BBC

ኣብዚ መደብ እዚ፣ 30 መደባት ብቪድዮ ዝተሰላሰሉ፣ ቃላትን ከምኡ ድማ ሰዋሱን ንታሕተዋይ ማእከላይ ደረጃ ዝተዳለዉ ይርከብ።

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.