ምስማዕን ምዝራብን

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ብኖዉርጂያን ቃንቃ ብላህጃ ቡክሞል ን ንይኖሽክ ከምኡዉን አደ ቃንቃ። ምረጽ አብቲ መጽሐፍ ዘሎ ሰሌዳ ቃንቃ። እዚ ንምንባብ ከምኡዉን ቁጽሪ/አሃዝ/(መላመዲ/መሰልጠኒ ኢ
log bildtetema
ቢልደቴማ ኣርኢስቲ (ፍረ ነገር) ምረጽ፣ብድምጺ ብስእሊ ከምኡ ድማ ብጥቅሲ ተመሃር።
color circle
ሕብርታት ፡ ምልላይ (ምፍላጥ)
Numbers
ቁጽርታት ፡ ምልላይ (ምፍላጥ)። ኣቆጻጽራ ስዓትውን ተምሃር።
starfall
ኣብዚ መደብ እዚ ፥ ናይ ክፍሊ ኣካላትካ (ኢድ፡እግሪ) ፣ ኣብ መሕጸቢ ኣካላት(ባኞ) ዝርከቡ ፣ ኣብ ክሽነ ዝርከቡ ፣ ናይ እትፈትዎም እንስሳታት፣ ናይ እትጻወተሎም ነገራት ፣ቃላት ክትምሃር ትኽእል።
klokka
ስዓት ክንደይ ኣሎ?
Learn english kids
እንታይ ትገብር ኣሎኻ? ግብራዊ ግስ መደብ 1
Logo Learn english kids
እንታይ ትገብር ኣሎኻ? ግብራዊ ግስ መደብ 2
Logo Learn english kids
እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? ኣብቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ትራክቶርን እንስሳታትን።
Logo Learn english kids
እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? ናይ በረኻ እንስሳታት።
Logo Learn english kids
እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? ዳይኖሶርስን ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት።
Logo Learn english kids
ናይ ሕብርታት መዝሙር ፣ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ተመሃር።
Logo Learn english kids
እንታይ ትፈቱ ክትበልዕ? መዝሙር ብዛዕባ ፍሩታታት ዝገልጽ።
Logo Learn english kids
ናይ ስድራቤት መዝሙር።
Logo Learn english kids
መዝሙር ብዛዕባ እንስሳታት ፡ ብዛዕባ መጎዓዝያ ፡ ከምኡውን ብዛዕባ ቅርጽታት።
Logo Learn english kids
እንታይ ትርኢ ኣሎኻ? እንስሳታትን ድምጽን።
Logo Learn english kids
እንታይ ትሪኢ ኣሎኻ ? መካይን ከምኡ ድማ ከጎዓዕዛ።
British Council
ኣብዚ መደብ እዚ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ ንቆለውዕ ይርከብ። ብምስማዕ፣ ብምንባብ፡ ከምኡ ድማ መሰጥቲ ዛንታታት(ጽውጽዋያት)ብምዕዛብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ተምሃር ።
Quest 1-2
ኣብዚ መደብ እዚ፦ ቃላት ብምንባብን ብምስማዕን፡ ከምኡ ድማ ቃላት ብምግጣም ምሉእ ሓሳባት ኣዳሉ። ን 1-2 ክፍሊ
Quest 3
ኣብዚ መደብ እዚ ፦ ቃላት ኣጋጥም ፡ ሙሉእ ሓሳባት ኣዳሉ ፡ ከምኡ ድማ ንቃላት በብፊደላቶም ስርዓዮም። ን 3 ክፍሊ
Quest 4
ኣብዚ መደብ እዚ ፦ ቃላት ኣጋጥም ፡ ሙሉእ ሓሳባት ስራሕ ፡ ከምኡ ድማ ንቃላት በብፊደላቶም ስርዓዮም። ን 4 ክፍሊ

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

world stories
ኣብዚ መደብ እዚ ፦ ብ ቋንቋ እንግሊዝን ፡ ብዝተፈላለየ ልዕሊ 20 ካልእ ቋንቋታት፣ ዛንታታት ኣንብብን ስማዕን ።
British Council
ኣብዚ መደብ እዚ፦ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ንቆልዑ ይርከብ። ጸወታታት(ግጥማት)፣ መዛሙር፣ ዛንታታት፣ ከምኡ ድማ ንጥፈታት ። ን 5 -7 ክፍሊ።
Salaby
መደብ ሳላቢ፣ ዛንታታት ፣ ጸወታ ፣ ልምማድ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መዝገበ ቃላት ይርከብዎ። ከምኡ ድማ ሰሙናዊ ዕዮ። ን 5 7 ክፍሊ።
book2
ኣብዚ መደብ እዚ ብመጀመርያ ናትካ ቋንቋ (ቋንቋ ኣዴኻ) ምረጽ ፣ ብድሕርዚ ድማ እቲ ክትመሃሮ እትደሊ ቋንቋ ምረጽ። ሓረግ (ሰዋሱው) መጽሓፍ ፣ ቃላት ይርከቡ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

BBC Learning English
ኣብዚ መደብ እዚ፣ 30 መደባት ብቪድዮ ዝተሰላሰሉ፣ ቃላትን ከምኡ ድማ ሰዋሱን ንታሕተዋይ ማእከላይ ደረጃ ዝተዳለዉ ይርከብ።