Kontakt oss

Hvis du oppdager noen lenker som ikke virker, eller er feil, ønsker vi at du melder ifra til oss så fort du kan. Når du tar kontakt med oss ønsker vi at du spesifiserer hvilken ressurs du har spørsmål til. Nettsiden er fortsatt under utvikling, og alt er ennå ikke oversatt. Vet du om noen læringsressurser som burde være publisert på skolekassa.no, vil vi svært gjerne få informasjon om det. Dersom du har utarbeidet nettressurser, som du mener kan legges på Skolekassa, og som kan gjøres fritt tilgjengelig, er vi takknemlige for å vite om det.
Det er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) som er redaktør for skolekassa.no.

Alle henvendelser kan sendes til: kontakt@skolekassa.no