ርኸቡና

ድኾነ ደይሰርሕ ኣተሓሓዚ ወይ ጌጋ ድኾኑ ኣተሓሓዝቲ እንተረኺብካ፣ ብድተኻእለካ መጠን ብድቐልጠፈ ክትሕብረና ንምሕጸን። ምሳና ክትራኸብ እንከለኻ ኣበየናይ ምንጪ ሕቶ ከምደለካ ብፍሉይ ከተነጽረልና ከኣ ንምሕጸን። እዚ መርበብ ኢንተርነት ጌና ኣብ ምምዕባል ኢዩ ድርከብ፣ ኩሉ ከኣ ዛጊት ኣይተተርጎመን ደሎ። ኣብዚ ስኩለካሳ ድብል መርበብ ክወጹ (ክጥቅዑ) ኣለዎም ትብሎም መንጪ መምሃሪ ትፈልጥ እንተኾንካ፣ ብዛዕብኡ ሓበሬታ ክንረክብ ኣዚና ምደለና። ኣብ ስኩለካሳ ክወጹ ኣለዎም ትብሎም ድተዳለዉ ናይ መርበብ ምንጭታት ከምኡውን ነጻን ንኹሉ ክፉት ክኸውን ድኽእል እንተኾይኑ፣ ብዛዕብኡ ምስናይ ምስጋንኡ ክንፈልጥ ንደሊ ኢና።

ንመርበብ ሓበሬታ ስኩለካሳ (skolekassa.no) እቲ ሃገራዊ ማእከል ንባህላዊ ብዙሕነታዊ ትምህርቲ (NAFO) ድበሃል ትካል ኢዩ ኤዲት ድገብሮ።
ኩሎም ርክባት ናብ kontakt@skolekassa.no ክለኣኹ ይከኣል ኢዩ።