Algebra

1st – 4th grade

5th – 7th grade

puff mattebegrep
Illustrated list of mathematical terms in English and Norwegian (bokmål).
puff mattebegrep
Illustrated list of mathematical terms in English and Norwegian (nynorsk).
Her kan du lære mer om symbolenes verdi.
Learn more about symbol values.
Her kan du øve på funksjoner og koordinater.
Practise your functions and coordinates. Click and drag the arrow at bottom right.

8th – 10th grade

puff mattebegrep
Illustrated list of mathematical terms in English and Norwegian (bokmål).
puff mattebegrep
Illustrated list of mathematical terms in English and Norwegian (nynorsk).
Matteoppgaver innen temaene bokstavutrykk, parenteser, faktorisering og mer.
Matteoppgaver innen temaene bokstavutrykk, parenteser, faktorisering og mer.
campus inkrement
Learn mathematics by watching, listening and doing exercises in Norwegian. Year 8.
Her kan du øve på funksjoner og koordinater.
Practise your functions and coordinates. Click and drag the arrow at bottom right.
Mattemestern
Learn mathematics by watching, listening and doing exercises in Norwegian. Years 1–10.
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
Texts and exercises related to numbers, addition, subtraction, multiplication, division, positive and negative numbers, fractions, percentages, equations.
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
Texts and exercises related to numbers, addition, subtraction, multiplication, division, positive and negative numbers, fractions, percentages, equations.