Måling

1 – 4. trinn

Målemesteren

Målemesteren

Her kan du øve på ulike måleenheter som vekt, volum, tid og penger.
Matematikk 1-4

Matematikk 1-4

På Elevkanalens matematikkside kan du se videoer og lære om forskjellige ting i matematikk som å telle, regne med pluss og minus, og bli kjent med andre ting i matematikk.

Salaby

Salaby

Matematikk 1-2
Lengde og areal. Mange oppgaver og spill.

Salaby

Salaby

Matematikk 1-2
Tid og klokke. Mange oppgaver og spill.

5. – 7. trinn

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoer og klokkeslett.

Matematikk 5-7

Matematikk 5-7

På Elevkanalens matematikkside kan du se videoer og lære om tall, likninger, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet.

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaet måling.

Salaby

Salaby

Lær om vekt og måling matematikk gjennom morsomme oppgaver og spill. Velg tema. Velg mellom bokmål og nynorsk. Flere støttespråk. 

8. – 10. trinn

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoer og klokkeslett.

FBU

FBU

Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

Matematikk for 8.-10. trinn. Oversikter og forklaringer med morsmålsstøtte. 

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaet måling.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

På Elevkanalens tospråklig matematikkside kan du se mange videoer. Du kan lære om tall, brøk og prosent, algebra, likninger og formler, måling, geometri, grafer og funksjoner, statistikk, sannsynlighet og økonomi.
I menyen kan du velge mellom norsk (bokmål), arabisk, dari, pashto, kurmandji og tigrinja.