Måling

1. – 4. trinn

FBU

FBU

Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger

Målemesteren

Målemesteren

Her kan du øve på ulike måleenheter som vekt, volum, tid og penger.

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

Salaby

Salaby

Matematikk 1-2
Lengde og areal. Mange oppgaver og spill.

Salaby

Salaby

Matematikk 1-2
Tid og klokke. Mange oppgaver og spill.

5. – 7. trinn

Campus inkrement

Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 5. trinn

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoer og klokkeslett.

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

Maxfri

Maxfri

Her kan du øve på de fire regneartene. Velg tema med piltasten.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaet måling.

Salaby

Salaby

Lær om vekt og måling gjennom morsomme oppgaver og spill.

8. – 10. trinn

Campus inkrement

Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoer og klokkeslett.

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

Maxfri

Maxfri

Her kan du øve på de fire regneartene. Velg tema med piltasten.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaet måling.

Videregående

Dagen i dag

Dagen i dag

Lær datoer og klokkeslett.