اندازه کول

ټولګې ۱. ۴

Bildetema

Bildetema

د اندازه کولو د واحدونو، وزن او هندسې نومونه په ناروېژي او انګلېسي ژبو زده کړئ
Målemesteren

Målemesteren

دلته تاسو د اندازه کولو د بېلابېلو واحدونو لکه وزن، حجم، وخت او پېسو تمرین کولای شئ.

Matematikk 1-4

Matematikk 1-4

د زده کوونکو د چېنل د ریاضیاتو په پاڼه کې  ، تاسو کولی شئ ویډیوګانې وګورئ او په ریاضیاتو کې د بیلابیل شیانو په اړه لکه حساب کول ، جمع او منفي کول زده  کړئ ، او په ریاضیاتوکی د نورو مطالبوسره آشنا شئ.

Salaby

Salaby

ریاضي ۱-۲ وخت او ساعت. زیات شمېر سوالونه او لوبې (ګیمونه)

Salaby

Salaby

ریاضي ۱-۲ اوږدالی (طول) او مساحت. زیات شمېر سوالونه او لوبې (ګیمونه)

ټولګې ۵. ۷

Dagen i dag

Dagen i dag

نیټې او وختونه په اوریدلو او لوستلو سره زده کړئ.

Matematikk 5-7

Matematikk 5-7

د زده کوونکو د چېنل د ریاضیاتو په پاڼه کې  تاسو ویډیوګانې لیدلی شئ او د عدد، مساوات، هندسه ، اندازه کولو ، احصاییو او احتمالاتو په اړه زده کولی شئ.

MatteMestern

MatteMestern

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

Salaby

Salaby

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Salaby

Salaby

د په زړه پورې سوالونو او لوبو (ګیمونو) له لارې وزن او اندازه کول زده کړئ.

Tema morsmål

Tema morsmål

Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

Tema morsmål

Tema morsmål

Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

ټولګې ۸. ۱۰

Dagen i dag

Dagen i dag

نیټې او وختونه په اوریدلو او لوستلو سره زده کړئ.

FBU

FBU

دلته تاسو د ریاضي د مضمون لغتونو او مفاهیم د توضیحي انځورونو سره په ناروژې او خپله مورنی ژبه موندلی شئ.

GRIP

GRIP

په نینوشک (Nynorsk) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې

GRIP

GRIP

په بوکمول (Bokmål) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

د اتم نه تر لسم ټولګی لپاره ریاضیات. په مورنۍ ژبه د   توضیحات او عمومي کتنی سره.

Kikora

Kikora

د بنچ مارک او مشابهت (ورته والي) په هکله د ریاضي سوالونه.

MatteMestern

MatteMestern

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

Tema morsmål

Tema morsmål

Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

Tema morsmål

Tema morsmål

Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

د زده کونکي چینل د د دوه ژبو ریاضي په پا ڼه کې ډیری ویډیوګانې کتلئ شئ. تاسو دعدد ، کسر او فیصدی ، الجبرا ، معادلی او فورمولونو ، اندازه ، هندسه، ګرافونو او تابع، احصائیه او احتمالاتو او اقتصاد په اړه زده کړه کولی شئ. د ژبوپه لست کې تاسو کولی شئ د ناروژې (بوک مول) ، عربي ، دري ، پښتو ، کورمانجي او تیګرینیا د منځ نه یوه ژبه وټاکئ.