ምዕቃን

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger
Lær deg ulike ord innenfor tema tid-klokke og kalender.
ኣብዚ መደብ እዚ ዝተፈላለዩ ቴማ ብዛዕባ ግዜን ፣ ስዓትን ከምኡውን ዓውደ ኣዋርሕ (ካላንደር) ብቋንቋታት ትግርኛን ነርወጂያንን ክትምሃር ትኽእል።
Måleenheter, vekt og geometri
ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ብቋንቋ ነርወጂያን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ትግርኛ ኣስማት ፣ መዓቀኒ ፣ መምዘኒ(ናይ ክብደት)ከምኡ ድማ ጅኦሜትርን ተምሃር።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Logo matematikk 1-2
ቁጽሪ 1 – 2 ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ከምኡ ድማ ውጥናት ብዛዕባ ጅኦሜትሪ።
Logo matematikk 1-2
ቁጽሪ 1-2 ቁመት ከምኡ ድማ ስፍሓት። ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ከምኡ ድማ ውጥናት ።
Målemester
ኣብዚ ዝተፈላለዩ መዐቀኒታት ከም ብዓል ክብደት (ሚዛን)፣ ቮልዩም፣ ግዝየ፣ ከምኡ ድማ ገንዘብ ከተጽንዕ ትኽእል።
Dagen i dag. Her kan du lære om dag, dato og tid.
ሎሚ ምዓልቲ ። ኣብዚ ብዛዕባ ምዓልትን ፣ ዕለትን ፣ ግዝየን (ስዓት)ክትምሃር ትኽእል።
Mattemestern
ኣብዚ ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ምልምማድ ሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ ክትምሃር ትኽእል።

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på tigrinja og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på tigrinja og norsk.
logo bildtetema
ናይ ክልተኣዊ ቋንቋ መወከሲ ብስእሊ፣ ብጹሑፍ ከምኡ ድማ ብድምጺ። ኣርእስቲ ምረጽ።
matematikkbegreper
ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።
Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ን5-7 ደረጃ ክፍሊ ብድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Lær om vekt og måling gjennom morsomme oppgaver og spill.
ኣብዚ ብዛዕባ ሚዛን (ክብደት) ከምኡ ድማ ዓቀን ብ ዘገርም ሕቶታት ከምኡ ድማ ተግባራት ክትምሃር ትኽእል።
campus inkrement
ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ናይ ቁጽሪ ሕቶታት ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 5 ክፍሊ።
Målemester
ኣብዚ ዝተፈላለዩ መዐቀኒታት ከም ብዓል ክብደት (ሚዛን)፣ ቮልዩም፣ ግዝየ፣ ከምኡ ድማ ገንዘብ ከተጽንዕ ትኽእል።
maxfri måleenheter
ኣብዚ ዝተፈላለየ መዓቀኒታት ከተጽንዕ ትኽእል። ኣርእስቲ ምረጽ ብ መሓበሪ ።
Mattemestern
ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ዕዮ ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 1 – 10 ክፍሊ

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

matematikkbegreper
ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።
Matteoppgaver innen temaene målestokk og formlikhet.
ቁጽሪ መላመዲ ፡ቴማ፡ መዓቀኒ(ሞልስቶክ) ማዕረ ቅርጺ

ብቋንቋ ኖርወጂያን

campus inkrement
ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ዕዮ ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 8 ክፍሊ
Målemester
ኣብዚ ዝተፈላለዩ መዐቀኒታት ከም ብዓል ክብደት (ሚዛን)፣ ቮልዩም፣ ግዝየ፣ ከምኡ ድማ ገንዘብ ከተጽንዕ ትኽእል።
Mattemestern
ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ዕዮ ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 1 – 10 ክፍሊ
Lær om som klokka og tid, lengde, fart, omkrets, areal og volum, forholdstall, målestokk og valuta.
ኣብዚ ብዛዕባ ከም ስዓትን ግዝየን ፣ ቁመት ፣ ቅልጣፈ ፣ ዙርያ ፣ ስፍሓት ከምኡ ድማ ቅጺ (ቮልዩም)፣ ብጽሒት ፣ ስከይል ከምኡ ድማ መጠነ ሸርፊ(ዋጋ) ብቋንቋ ነርወጂያን ቡክሞልድ ክትምሃር ትኽእል።
Lær om klokka og tid, lengd, fart, omkrets, areal og volum, forholdstal, målestokk og valuta.
ኣብዚ ብዛዕባ ከም ስዓትን ግዝየን ፣ ቁመት ፣ ቅልጣፈ ፣ ዙርያ ፣ ስፍሓት ከምኡ ድማ ቅጺ (ቮልዩም)፣ ብጽሒት ፣ ስከይል ከምኡ ድማ መጠነ ሸርፊ(ዋጋ) ብቋንቋ ነርወጂያን ኒ ኖሽክ ክትምሃር ትኽእል።