Statistics

1st – 4th grade

Mattemestern
Learn mathematics by watching, listening and doing exercises in Norwegian.

5th – 7th grade

puff mattebegrep
Illustrated list of mathematical terms in English and Norwegian (bokmål).
puff mattebegrep
Illustrated list of mathematical terms in English and Norwegian (nynorsk).
Her kan du lære mer om sannsynlighet og statistikk.
Learn more about probability and statistics.
campus inkrement
Learn mathematics by watching, listening and doing exercises in Norwegian. Year 5.
statistikk
Practise your statistics. Use the arrow keys to choose a topic.
Mattemestern
Learn mathematics by watching, listening and doing exercises in Norwegian. Years 1–10.

8th – 10th grade

puff mattebegrep
Illustrated list of mathematical terms in English and Norwegian (bokmål).
puff mattebegrep
Illustrated list of mathematical terms in English and Norwegian (nynorsk).
campus inkrement
Learn mathematics by watching, listening and doing exercises in Norwegian. Year 8.
Mattemestern
Learn mathematics by watching, listening and doing exercises in Norwegian. Years 1–10.
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som statistikk og diagrammer, gjennomsnitt, median, typetall og sannsynlighet.
Digital book with texts and exercises on topics such as statistics and diagrams, mean, median and mode, and probability.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som statistikk og diagrammar, gjennomsnitt, median, typetall og sannsyn.
Digital book with texts and exercises on topics such as statistics and diagrams, mean, median and mode, and probability.