Tall

1.-4. trinn

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger
Korte klipp der du lærer om brøk.
Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.
Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.
Matematikkglede. Lek med matematikk.
Matematikkglede. Lek med matematikk.
Tellekorpset leker med tall og telling, mengder og størrelser.
Tellekorpset leker med tall og telling, mengder og størrelser.
Logo matematikk 1-2
Matematikk 1-2
Mange ulike oppgaver og spill.
Logo MK-X
Mattekode-x er et matteprogram for barn
i alderen 6-7 som er skreddersydd for skolestartere.
regnemesteren
Bli en mester til å regne. Trinn 1.
regnemesteren
Bli en mester til å regne. Trinn 2.
regnemesteren
Bli en mester til å regne. Trinn 3 og 4
Mattemestern
Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.
Øve på titallssystemet ved å velge 1,10,100.1000.
Øve på titallssystemet ved å velge 1,10,100.1000.

5.-7. trinn

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.
Matteoppgaver innen temaene tall, de fire regneartene og mer.
Matteoppgaver innen temaene tall, de fire regneartene og mer.
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
Mange ulike matematikkoppgaver.
Mange ulike matematikkoppgaver.
campus inkrement
Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 5. trinn
regnemesteren
Regnemesteren trinn 5 og 6.
regnemesteren
Regnemesteren trinn 7.
regneartene
Her kan du øve på de fire regneartene. Velg tema med piltasten.
gangetesteren
Bli en mester på den lille og den store gangetabellen.
regneregn
Regneregn 5-7. Her kan du øve på addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.
brøkreser
Brøkreser 5-7. Her kan du øve på ulike oppgaver med brøk
Mattemestern
Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 1.-10. trinn.

8.-10. trinn

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.
Matteoppgaver innen temaene titallsystem, romertall, primtall og mer.
Matteoppgaver innen temaene titallsystem, romertall, primtall og mer.
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
Mattemestern
Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 1.-10. trinn.
campus inkrement
Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn