Tall

1. – 4. trinn

kunnskap.no

Jeg kan regne 1-4

Bli kjent med tall og gjør oppgaver med tall fra 0 til 10.

Kunnskap.no

Kunnskap.no

Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.

Matematikk.org

Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 1.

Matematikk.org

Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 2.

Matematikk.org

Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 3 og 4

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

kunnskap.no

Mattika 1-4

Lær om tall fra 0 til 50.

NRK

NRK

Korte klipp der du lærer om brøk.

NRK Super

NRK Super

Mattekode-x er et matteprogram for deg som nylig har begynt på skolen.

NRK Super

NRK Super

Tellekorpset leker med tall og telling, mengder og størrelser.

Salaby

Salaby

Matematikk 1-2
Mange ulike oppgaver og spill.

Tall og mengde - memoryspill

Tall og mengde – memoryspill

Lær å telle på forskjellige språk. Teksten er oversatt til forskjellige språk.

Titallssystemet

Titallssystemet

Øv på titallssystemet ved å velge 1, 10, 100, 1000.

Toktok

Toktok

Matematikkglede. Lek med matematikk.

5. – 7. trinn

Brøkreser 5-7

Brøkreser 5-7

Her kan du øve på ulike oppgaver med brøk

Campus inkrement

Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 5. trinn

Gangetesteren

Gangetesteren

Bli en mester på den lille og den store gangetabellen.

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Matematikk.org

Matematikk.org

Regnemesteren trinn 5 og 6.

Matematikk.org

Matematikk.org

Regnemesteren trinn 7.

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Regneregn

Regneregn

Regneregn 5-7. Her kan du øve på addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Salaby

Salaby

Mange ulike matematikkoppgaver.

8. – 10. trinn

Brøk

Brøk

Se filmer om brøk. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Campus inkrement

Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn

Desimaltall

Desimaltall

Se filmer om desimaltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

FBU

FBU

Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Heltall

Heltall

Se filmer om heltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Prosent

Prosent

Se filmer om prosent. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Videregående

FBU

FBU

Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger