Tall

1. – 4. trinn

Jeg kan regne

Jeg kan regne

Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.

kunnskap.no

Jeg kan regne 1-4

Matteoppgaver for 1.-4.klasse.

Matematikk 1-4

Matematikk 1-4

På Elevkanalens matematikkside kan du se videoer og lære om forskjellige ting i matematikk som å telle, regne med pluss og minus, og bli kjent med andre ting i matematikk.

Matematikk.org

Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 1.

Matematikk.org

Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 2.

Matematikk.org

Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 3 og 4

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Korte klipp der du lærer om brøk.

NRK Super

NRK Super

Mattekode-x er et matteprogram for deg som nylig har begynt på skolen.

NRK Super

NRK Super

Tellekorpset leker med tall og telling, mengder og størrelser.

Salaby

Salaby

Matematikk 1-2
Mange ulike oppgaver og spill.

Tall og mengde - memoryspill

Tall og mengde – memoryspill

Lær å telle på forskjellige språk.

Titallssystemet

Titallssystemet

Øv på titallssystemet ved å velge 1, 10, 100, 1000.

Toktok

Toktok

Matematikkglede. Lek med matematikk.

5. – 7. trinn

Brøkreser 5-7

Brøkreser 5-7

Her kan du øve på ulike oppgaver med brøk

Campus inkrement

Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 5. trinn

Gangetesteren

Gangetesteren

Bli en mester på den lille og den store gangetabellen.

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Matematikk 5-7

Matematikk 5-7

På Elevkanalens matematikkside kan du se videoer og lære om tall, likninger, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet.

Matematikk.org

Matematikk.org

Regnemesteren trinn 5 og 6.

Matematikk.org

Matematikk.org

Regnemesteren trinn 7.

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Regneregn

Regneregn

Regneregn 5-7. Her kan du øve på addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Salaby

Salaby

Mange ulike matematikkoppgaver.

8. – 10. trinn

Brøk

Brøk

Se filmer om brøk. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Campus inkrement

Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn

Desimaltall

Desimaltall

Se filmer om desimaltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

FBU

FBU

Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Heltall

Heltall

Se filmer om heltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

Matematikk for 8.-10. trinn. Oversikter og forklaringer med morsmålsstøtte. 

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Prosent

Prosent

Se filmer om prosent. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

På Elevkanalens tospråklig matematikkside kan du se mange videoer. Du kan lære om tall, brøk og prosent, algebra, likninger og formler, måling, geometri, grafer og funksjoner, statistikk, sannsynlighet og økonomi.
I menyen kan du velge mellom norsk (bokmål), arabisk, dari, pashto, kurmandji og tigrinja.

Videregående

FBU

FBU

Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger