Tall

1 – 4. trinn

Jeg kan regne

Jeg kan regne

Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.
kunnskap.no

Jeg kan regne 1-4

Matteoppgaver for 1.-4.klasse.

Matematikk 1-4

Matematikk 1-4

På Elevkanalens matematikkside kan du se videoer og lære om forskjellige ting i matematikk som å telle, regne med pluss og minus, og bli kjent med andre ting i matematikk.

Matematikk.org

Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 1.

Matematikk.org

Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 2.

Matematikk.org

Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 3 og 4.

NRK

NRK

Korte klipp der du lærer om brøk.

NRK Super

NRK Super

Mattekode-x er et matteprogram for deg som nylig har begynt på skolen.

Tall og mengde - memoryspill

Tall og mengde – memoryspill

Lær å telle på forskjellige språk.

Tellekorpset

Tellekorpset

Lær å telle med filmene på Nrk super. Kun på norsk.

5. – 7. trinn

Gangetesteren

Gangetesteren

Bli en mester på den lille og den store gangetabellen.

Matematikk 5-7

Matematikk 5-7

På Elevkanalens matematikkside kan du se videoer og lære om tall, likninger, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet.

Matematikk.org

Matematikk.org

Regnemesteren trinn 5 og 6.

Matematikk.org

Matematikk.org

Regnemesteren trinn 7.

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Regneregn

Regneregn

Regneregn 5-7. Her kan du øve på addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Titallssystemet

Titallssystemet

Øv på titallssystemet ved å velge 1, 10, 100, 1000.

8. – 10. trinn

Brøk

Brøk

Se filmer om brøk. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Desimaltall

Desimaltall

Se filmer om desimaltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

FBU

FBU

Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Heltall

Heltall

Se filmer om heltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

Matematikk for 8.-10. trinn. Oversikter og forklaringer med morsmålsstøtte. 

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Prosent

Prosent

Se filmer om prosent. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Titallssystemet

Titallssystemet

Øv på titallssystemet ved å velge 1, 10, 100, 1000.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

På Elevkanalens tospråklig matematikkside kan du se mange videoer. Du kan lære om tall, brøk og prosent, algebra, likninger og formler, måling, geometri, grafer og funksjoner, statistikk, sannsynlighet og økonomi.
I menyen kan du velge mellom norsk (bokmål), arabisk, dari, pashto, kurmandji og tigrinja.