Tall

1. – 4. trinn

FBU
FBU

Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger

kunnskap.no
Jeg kan regne 1-4

Bli kjent med tall og gjør oppgaver med tall fra 0 til 10.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.

Matematikk.org
Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 1.

Matematikk.org
Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 2.

Matematikk.org
Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 3 og 4

Mattemestern
Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

kunnskap.no
Mattika 1-4

Lær om tall fra 0 til 50.

NRK
NRK

Korte klipp der du lærer om brøk.

NRK Super
NRK Super

Mattekode-x er et matteprogram for deg som nylig har begynt på skolen.

NRK Super
NRK Super

Tellekorpset leker med tall og telling, mengder og størrelser.

Salaby
Salaby

Matematikk 1-2
Mange ulike oppgaver og spill.

Titallssystemet
Titallssystemet

Øv på titallssystemet ved å velge 1, 10, 100, 1000.

Toktok
Toktok

Matematikkglede. Lek med matematikk.

5. – 7. trinn

Brøkreser 5-7
Brøkreser 5-7

Her kan du øve på ulike oppgaver med brøk

Campus inkrement
Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 5. trinn

Gangetesteren
Gangetesteren

Bli en mester på den lille og den store gangetabellen.

GRIP
GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Matematikk.org
Matematikk.org

Regnemesteren trinn 5 og 6.

Matematikk.org
Matematikk.org

Regnemesteren trinn 7.

Mattemestern
Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

Maxfri
Maxfri

Her kan du øve på de fire regneartene. Velg tema med piltasten.

NRK
NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Regneregn
Regneregn

Regneregn 5-7. Her kan du øve på addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Salaby
Salaby

Mange ulike matematikkoppgaver.

8. – 10. trinn

Brøk
Brøk

Se filmer om brøk. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Campus inkrement
Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn

Desimaltall
Desimaltall

Se filmer om desimaltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

GRIP
GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Heltall
Heltall

Se filmer om heltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Mattemestern
Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

Maxfri
Maxfri

Her kan du øve på de fire regneartene. Velg tema med piltasten.

NRK
NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Prosent
Prosent

Se filmer om prosent. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Videregående

Fant ikke noen innlegg.