Tall

1. – 4. trinn

FBU
FBU

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger

Kunnskap.no
Kunnskap.no

Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.

Matematikk.org
Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 1.

Matematikk.org
Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 2.

Matematikk.org
Matematikk.org

Bli en mester til å regne. Trinn 3 og 4

MatteMestern
MatteMestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK
NRK

Korte klipp der du lærer om brøk.

NRK super
NRK super

Mattekode-x er et matteprogram for barn
i alderen 6-7 som er skreddersydd for skolestartere.

NRK super
NRK super

Tellekorpset leker med tall og telling, mengder og størrelser.

Salaby
Salaby

Matematikk 1-2
Mange ulike oppgaver og spill.

Titallssystemet
Titallssystemet

Øve på titallssystemet ved å velge 1, 10, 100, 1000.

Toktok
Toktok

Matematikkglede. Lek med matematikk.

5. – 7. trinn

Campus inkrement
Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 5. trinn

GRIP
GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Kikora
Kikora

Matteoppgaver innen temaene tall, de fire regneartene og mer.

Matematikk.org
Matematikk.org

Regnemesteren trinn 5 og 6.

Matematikk.org
Matematikk.org

Regnemesteren trinn 7.

Matematikk.org
Matematikk.org

Brøkreser 5-7. Her kan du øve på ulike oppgaver med brøk

Matematikk.org
Matematikk.org

Bli en mester på den lille og den store gangetabellen.

Matematikk.org
Matematikk.org

Regneregn 5-7. Her kan du øve på addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

MatteMestern
MatteMestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

Maxfri
Maxfri

Her kan du øve på de fire regneartene. Velg tema med piltasten.

NRK
NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Salaby
Salaby

Mange ulike matematikkoppgaver.

8. – 10. trinn

Campus inkrement
Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn

GRIP
GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Kikora
Kikora

Matteoppgaver innen temaene titallsystem, romertall, primtall og mer.

MatteMestern
MatteMestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

Maxfri
Maxfri

Her kan du øve på de fire regneartene. Velg tema med piltasten.

NRK
NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Videregående

Fant ikke noen innlegg.