ቁጽሪ

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

FBU
FBU

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger

Salaby
Salaby

ኣሃዛት(ቁጽሪ) ተምሃር ብ ትግርኛን ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

FBU
FBU

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger

Kunnskap.no
Kunnskap.no

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ቁጽሪ ካብ 1 ስጋብ 10 ምድማርን (+) ምጉዳልን (-) ክትፈልጥ ትኽእል።

Matematikk.org
Matematikk.org

ኣብዚ ሓደ ክኢላ ወይ ፈላጥ ትኸውን ቁጽሪ ብምስራሕ ። ን 1 ክፍሊ

Matematikk.org
Matematikk.org

ኣብዚ ሓደ ፋላጥ ወይ ክኢላ ትኸውን ቁጽሪ ብምስራሕ ። ን 2 ክፍሊ

Matematikk.org
Matematikk.org

ኣብዚ ሓደ ፋላጥ ወይ ክኢላ ትኸውን ቁጽሪ ብምስራሕ። ን 3 ከምኡ ድማ 4 ክፍሊ

MatteMestern
MatteMestern

ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ናይ ቁጽሪ ዕዮ ብነርወጂያን ቋንቋ።

kunnskap.no
Mattika

Lær om tall fra 0 til 50.

NRK Super
NRK Super

መረሽቲ ቆጸርቲ ብቁጽርን ምቁጻርን ፣ ብዓቀንን ብዕብየትን ይጻወቱ።

NRK Super
NRK Super

ምስጢር ናይ ቁጽሪ -X (MK-X) ሓደ ናይ ቁጽሪ ፕሮግራም ንቆለውዕ ኣብ ዕድመ 6-7 ኮይኑ ከም ሓደ መምሃሪ ወይ ሓጋዚ ንቆልዑ ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ምጅማሮም።

Salaby
Salaby

ኣሃዛት(ቁጽሪ) ተምሃር ብ ትግርኛን ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

Salaby
Salaby

ቁጽሪ 1-2 ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዕዮታት ከምኡ ድማ ውጥናት ።

Sandefjordskolen
Sandefjordskolen

ምልምማድ ንዕስሪታዊ ስርዓት እዞም ዝስዕቡ ኣሃዛት ብምምራጽ፡ 1,10,100,1000.

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Kikora
Kikora

ኛይ ቁጽሪ መላመዲ ቴማ ቁጽሪ /አሃዝ/ መስርዕ ስይስተም. ሮማዉያን ቁጽሪ፡ ዘይዛነቅ(ፕሪምታል) አሃዝ ካልኦት ብዝሒ ተውሳኺ

NRK
NRK

ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።

Salaby
Salaby

ኣምራት ኣብ ቁጽሪ፣ ብድምጽን ጽሑፍን ብትግርኛን ኖስክን ድተሰነየ።

Salaby
Salaby

ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ብድምጺ ዝተደገፈ ናይ አሃዝ/ቁጽሪ ካብ 57 ደረጃ ክፍሊ ብድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ

Salaby
Salaby

ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ን5-7 ደረጃ ክፍሊ። ብ ድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ

Salaby
Salaby

ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ ቁጽሪ ዕዮታት ምስ ትግርኛ መዝገበ ቃላት። ብላዕሊ ካብ ዝርከብ ገጽ መሐገዚ ቋንቋ ምረጽ።

Tema morsmål
Tema morsmål

ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Campus inkrement
Campus inkrement

ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ናይ ቁጽሪ ዕዮ ብነርወጂያን ቋንቋ። ን 5. ክፍሊ።

GRIP
GRIP

ኣብዚ ብ ቡክሞል ኖርወጂያን ቋንቋ- ግድላት ብጹሑፍ ፣ ቁጽሪ ማለት ብኣሃዝ፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ምርባሕ፣ምምቃል፣ ኣወንታውን(+) ኣሉታውን (-) ኣሃዝ ናይ ቁጽሪ፣ ጉዚ (1/4) ፣ ሚእታዊት (%) ፣ምዕሪት(x=5) ይርከብ።

Kikora
Kikora

ኛይ ቁጽሪ መላመዲ ቴማ ቁጽሪ /አሃዝ/ መስርዕ ስይስተም. ሮማዉያን ቁጽሪ፡ ዘይዛነቅ(ፕሪምታል) አሃዝ ካልኦት ብዝሒ ተውሳኺ

Matematikk.org
Matematikk.org

ናይ ቁጽሪ ፋላጥ ወይ ክኢላ ን 5 ከምኡ ድማ 6 ክፍሊ

Matematikk.org
Matematikk.org

ናይ ቁጽሪ ፋላጥ ወይ ክኢላ ን 7 ክፍሊ

Matematikk.org
Matematikk.org

ሓደ ፋላጥ ወይ ክኢላ ኣብ ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ምርባሕ ሰንጠረዥ ኽትከውን ኣብዚ ተመልከት።

Matematikk.org
Matematikk.org

ብኣሃዛት ምሕሳብ 5-7 ። ኣብዚ ንምድማር ፣ምጉዳል ፣ ምርባሕ ከምኡ ድማ ምምቃል ከተጽንዕ ትኽእል።

Matematikk.org
Matematikk.org

ናይ ጉዚ(ፍራክሽን) ውድድር ን 5-7 ። ኣብዚ ዝተፈላለዩ ናይ ጉዚ ዕዮታት ከተጽንዕ ትኽእል።

MatteMestern
MatteMestern

ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ናይ ቁጽሪ ዕዮ ብነርወጂያን ቋንቋ።

Maxfri
Maxfri

ኣብዚ እተን ኣርባዕተ መደባት ናይ ቁጽሪ ከተጽንዕ ትኽእል። (+, -, x, : ) ኣርእስቲ ምረጽ ብ መሓበሪ ።

NRK
NRK

ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።

Salaby
Salaby

ኣምራት ኣብ ቁጽሪ፣ ብድምጽን ጽሑፍን ብትግርኛን ኖስክን ድተሰነየ።

Salaby
Salaby

ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ብድምጺ ዝተደገፈ ናይ አሃዝ/ቁጽሪ ካብ 57 ደረጃ ክፍሊ ብድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ

Salaby
Salaby

ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ን5-7 ደረጃ ክፍሊ። ብ ድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ

Salaby
Salaby

ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ ቁጽሪ ዕዮታት ምስ ትግርኛ መዝገበ ቃላት። ብላዕሊ ካብ ዝርከብ ገጽ መሐገዚ ቋንቋ ምረጽ።

Tema morsmål
Tema morsmål

ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Brøk
Brøk

ብዛዕባ ጉዚ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Desimaltall
Desimaltall

ብዛዕባ ደሲማል ቁጽርታት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Heltall
Heltall

ብዛዕባ ምሉእ ቁጽርታት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

NRK
NRK

ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።

Prosent
Prosent

ብዛዕባ ሚእታዊት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Tema morsmål
Tema morsmål

ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Brøk
Brøk

ብዛዕባ ጉዚ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Campus inkrement
Campus inkrement

ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ምልምማድ ግበር ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 8 ክፍሊ

Desimaltall
Desimaltall

ብዛዕባ ደሲማል ቁጽርታት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

GRIP
GRIP

ኣብዚ ብ ቡክሞል ኖርወጂያን ቋንቋ- ግድላት ብጹሑፍ ፣ ቁጽሪ ማለት ብኣሃዝ፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ምርባሕ፣ምምቃል፣ ኣወንታውን(+) ኣሉታውን (-) ኣሃዝ ናይ ቁጽሪ፣ ጉዚ (1/4) ፣ ሚእታዊት (%) ፣ምዕሪት(x=5) ይርከብ።

GRIP
GRIP

ኣብዚ ብ ኒ ኖሽክ ኖርወጂያን ቋንቋ- ግድላት ብጹሑፍ ፣ ቁጽሪ ማለት ብኣሃዝ፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ምርባሕ፣ምምቃል፣ ኣወንታውን(+) ኣሉታውን (-) ኣሃዝ ናይ ቁጽሪ፣ ጉዚ (1/4) ፣ ሚእታዊት (%) ፣ምዕሪት(x=5) ይርከብ።

Heltall
Heltall

ብዛዕባ ምሉእ ቁጽርታት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Kikora
Kikora

ቁጽሪ መላመዲ፡ቴማ ቁጽሪ ፡ አርባዕቲኦም መሰረት ቁጽሪ ከምኡዉን ተወሳኺ

MatteMestern
MatteMestern

ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ናይ ቁጽሪ ዕዮ ብነርወጂያን ቋንቋ።

Maxfri
Maxfri

ኣብዚ እተን ኣርባዕተ መደባት ናይ ቁጽሪ ከተጽንዕ ትኽእል። (+, -, x, : ) ኣርእስቲ ምረጽ ብ መሓበሪ ።

NRK
NRK

ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።

Prosent
Prosent

ብዛዕባ ሚእታዊት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Tema morsmål
Tema morsmål

ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።