ቁጽሪ

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger
Lær tallene på tigrinja og norsk.
ኣሃዛት(ቁጽሪ) ተምሃር ብ ትግርኛን ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.
ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ቁጽሪ ካብ 1 ስጋብ 10 ምድማርን (+) ምጉዳልን (-) ክትፈልጥ ትኽእል።
Logo matematikk 1-2
ቁጽሪ 1-2 ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዕዮታት ከምኡ ድማ ውጥናት ።
Tellekorpset leker med tall og telling, mengder og størrelser.
መረሽቲ ቆጸርቲ ብቁጽርን ምቁጻርን ፣ ብዓቀንን ብዕብየትን ይጻወቱ።
Logo MK-X
ምስጢር ናይ ቁጽሪ -X (MK-X) ሓደ ናይ ቁጽሪ ፕሮግራም ንቆለውዕ ኣብ ዕድመ 6-7 ኮይኑ ከም ሓደ መምሃሪ ወይ ሓጋዚ ንቆልዑ ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ምጅማሮም።
regnemesteren
ኣብዚ ሓደ ክኢላ ወይ ፈላጥ ትኸውን ቁጽሪ ብምስራሕ ። ን 1 ክፍሊ
regnemesteren
ኣብዚ ሓደ ፋላጥ ወይ ክኢላ ትኸውን ቁጽሪ ብምስራሕ ። ን 2 ክፍሊ
regnemesteren
ኣብዚ ሓደ ፋላጥ ወይ ክኢላ ትኸውን ቁጽሪ ብምስራሕ። ን 3 ከምኡ ድማ 4 ክፍሊ
Mattemestern
ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ናይ ቁጽሪ ዕዮ ብነርወጂያን ቋንቋ።
Øve på titallssystemet ved å velge 1,10,100.1000.
ምልምማድ ንዕስሪታዊ ስርዓት እዞም ዝስዕቡ ኣሃዛት ብምምራጽ፡ 1,10,100,1000.

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på tigrinja og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på tigrinja og norsk.
Her finner du ulike matematikkfilmer på tigrinja.
ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።
matematikkbegreper
ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።
Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ብድምጺ ዝተደገፈ ናይ አሃዝ/ቁጽሪ ካብ 57 ደረጃ ክፍሊ ብድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ
 Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ን5-7 ደረጃ ክፍሊ። ብ ድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ
Matteoppgaver innen temaene tall, de fire regneartene og mer.
ኛይ ቁጽሪ መላመዲ ቴማ ቁጽሪ /አሃዝ/ መስርዕ ስይስተም. ሮማዉያን ቁጽሪ፡ ዘይዛነቅ(ፕሪምታል) አሃዝ ካልኦት ብዝሒ ተውሳኺ
ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ ቁጽሪ ዕዮታት ምስ ትግርኛ መዝገበ ቃላት። ብላዕሊ ካብ ዝርከብ ገጽ መሐገዚ ቋንቋ ምረጽ።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

campus inkrement
ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ናይ ቁጽሪ ዕዮ ብነርወጂያን ቋንቋ። ን 5. ክፍሊ።
regnemesteren
ናይ ቁጽሪ ፋላጥ ወይ ክኢላ ን 5 ከምኡ ድማ 6 ክፍሊ
regnemesteren
ናይ ቁጽሪ ፋላጥ ወይ ክኢላ ን 7 ክፍሊ
regneartene
ኣብዚ እተን ኣርባዕተ መደባት ናይ ቁጽሪ ከተጽንዕ ትኽእል። (+, -, x, : ) ኣርእስቲ ምረጽ ብ መሓበሪ ።
gangetesteren
ሓደ ፋላጥ ወይ ክኢላ ኣብ ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ምርባሕ ሰንጠረዥ ኽትከውን ኣብዚ ተመልከት።
regneregn
ብኣሃዛት ምሕሳብ 5-7 ። ኣብዚ ንምድማር ፣ምጉዳል ፣ ምርባሕ ከምኡ ድማ ምምቃል ከተጽንዕ ትኽእል።
brøkreser
ናይ ጉዚ(ፍራክሽን) ውድድር ን 5-7 ። ኣብዚ ዝተፈላለዩ ናይ ጉዚ ዕዮታት ከተጽንዕ ትኽእል።
Mattemestern
ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ምልምምድ ግበር ንሕቶታት ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። 1 – 10 ክፍሊ

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Her finner du ulike matematikkfilmer på tigrinja.
ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።
matematikkbegreper
ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Matteoppgaver innen temaene tall, de fire regneartene og mer.
ቁጽሪ መላመዲ፡ቴማ ቁጽሪ ፡ አርባዕቲኦም መሰረት ቁጽሪ ከምኡዉን ተወሳኺ
Mattemestern
ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ምልምምድ ግበር ንሕቶታት ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። 1 – 10 ክፍሊ
campus inkrement
ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ምልምማድ ግበር ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 8 ክፍሊ
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
ኣብዚ ብ ቡክሞል ኖርወጂያን ቋንቋ- ግድላት ብጹሑፍ ፣ ቁጽሪ ማለት ብኣሃዝ፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ምርባሕ፣ምምቃል፣ ኣወንታውን(+) ኣሉታውን (-) ኣሃዝ ናይ ቁጽሪ፣ ጉዚ (1/4) ፣ ሚእታዊት (%) ፣ምዕሪት(x=5) ይርከብ።
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
ኣብዚ ብ ኒ ኖሽክ ኖርወጂያን ቋንቋ- ግድላት ብጹሑፍ ፣ ቁጽሪ ማለት ብኣሃዝ፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ምርባሕ፣ምምቃል፣ ኣወንታውን(+) ኣሉታውን (-) ኣሃዝ ናይ ቁጽሪ፣ ጉዚ (1/4) ፣ ሚእታዊት (%) ፣ምዕሪት(x=5) ይርከብ።