ቁጽሪ

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Salaby

Salaby

ኣሃዛት(ቁጽሪ) ተምሃር ብ ትግርኛን ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Jeg kan regne

Jeg kan regne

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ቁጽሪ ካብ 1 ስጋብ 10 ምድማርን (+) ምጉዳልን (-) ክትፈልጥ ትኽእል።

Jeg kan regne 1-4

Jeg kan regne 1-4

ንኻብ 1ይ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ዕዮታት ናይ ቁጽሪ። 

Matematikk.org

Matematikk.org

ኣብዚ ሓደ ክኢላ ወይ ፈላጥ ትኸውን ቁጽሪ ብምስራሕ ። ን 1 ክፍሊ

Matematikk.org

Matematikk.org

ኣብዚ ሓደ ፋላጥ ወይ ክኢላ ትኸውን ቁጽሪ ብምስራሕ ። ን 2 ክፍሊ

Matematikk.org

Matematikk.org

ኣብዚ ሓደ ፋላጥ ወይ ክኢላ ትኸውን ቁጽሪ ብምስራሕ። ን 3 ከምኡ ድማ 4 ክፍሊ

NRK Super

NRK Super

መረሽቲ ቆጸርቲ ብቁጽርን ምቁጻርን ፣ ብዓቀንን ብዕብየትን ይጻወቱ።

NRK Super

NRK Super

ምስጢር ናይ ቁጽሪ -X (MK-X) ሓደ ናይ ቁጽሪ ፕሮግራም ንቆለውዕ ኣብ ዕድመ 6-7 ኮይኑ ከም ሓደ መምሃሪ ወይ ሓጋዚ ንቆልዑ ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ምጅማሮም።

Salaby

Salaby

ኣሃዛት(ቁጽሪ) ተምሃር ብ ትግርኛን ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

Salaby

Salaby

ቁጽሪ 1-2 ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዕዮታት ከምኡ ድማ ውጥናት ።

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Kikora

Kikora

ኛይ ቁጽሪ መላመዲ ቴማ ቁጽሪ /አሃዝ/ መስርዕ ስይስተም. ሮማዉያን ቁጽሪ፡ ዘይዛነቅ(ፕሪምታል) አሃዝ ካልኦት ብዝሒ ተውሳኺ

NRK

NRK

ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።

Salaby

Salaby

ኣምራት ኣብ ቁጽሪ፣ ብድምጽን ጽሑፍን ብትግርኛን ኖስክን ድተሰነየ።

Salaby

Salaby

ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ብድምጺ ዝተደገፈ ናይ አሃዝ/ቁጽሪ ካብ 57 ደረጃ ክፍሊ ብድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ

Salaby

Salaby

ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ን5-7 ደረጃ ክፍሊ። ብ ድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ

Salaby

Salaby

ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ ቁጽሪ ዕዮታት ምስ ትግርኛ መዝገበ ቃላት። ብላዕሊ ካብ ዝርከብ ገጽ መሐገዚ ቋንቋ ምረጽ።

Tema morsmål

Tema morsmål

ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Kikora

Kikora

ኛይ ቁጽሪ መላመዲ ቴማ ቁጽሪ /አሃዝ/ መስርዕ ስይስተም. ሮማዉያን ቁጽሪ፡ ዘይዛነቅ(ፕሪምታል) አሃዝ ካልኦት ብዝሒ ተውሳኺ

Matematikk.org

Matematikk.org

ናይ ቁጽሪ ፋላጥ ወይ ክኢላ ን 5 ከምኡ ድማ 6 ክፍሊ

Matematikk.org

Matematikk.org

ናይ ቁጽሪ ፋላጥ ወይ ክኢላ ን 7 ክፍሊ

Matematikk.org

Matematikk.org

ሓደ ፋላጥ ወይ ክኢላ ኣብ ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ምርባሕ ሰንጠረዥ ኽትከውን ኣብዚ ተመልከት።

Matematikk.org

Matematikk.org

ብኣሃዛት ምሕሳብ 5-7 ። ኣብዚ ንምድማር ፣ምጉዳል ፣ ምርባሕ ከምኡ ድማ ምምቃል ከተጽንዕ ትኽእል።

MatteMestern

MatteMestern

ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ናይ ቁጽሪ ዕዮ ብነርወጂያን ቋንቋ።

NRK

NRK

ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።

Salaby

Salaby

ኣምራት ኣብ ቁጽሪ፣ ብድምጽን ጽሑፍን ብትግርኛን ኖስክን ድተሰነየ።

Salaby

Salaby

ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ብድምጺ ዝተደገፈ ናይ አሃዝ/ቁጽሪ ካብ 57 ደረጃ ክፍሊ ብድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ

Salaby

Salaby

ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ን5-7 ደረጃ ክፍሊ። ብ ድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ

Salaby

Salaby

ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ ቁጽሪ ዕዮታት ምስ ትግርኛ መዝገበ ቃላት። ብላዕሊ ካብ ዝርከብ ገጽ መሐገዚ ቋንቋ ምረጽ።

Tema morsmål

Tema morsmål

ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Brøk

Brøk

ብዛዕባ ጉዚ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Desimaltall

Desimaltall

ብዛዕባ ደሲማል ቁጽርታት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

FBU

FBU

ኤፍ ቢ ዩ- ኣብዚ ሓፈሻዊ መግለጺ ብዛዕባ ቃላትን ኣምራትን ኣብ ቁጽሪ ምስ ገለጽቲ ስእልታት ብኖስክን ብቋንቋኻን ክትረክብ ትኽእል።

Heltall

Heltall

ብዛዕባ ምሉእ ቁጽርታት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

NRK

NRK

ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።

Prosent

Prosent

ብዛዕባ ሚእታዊት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Tema morsmål

Tema morsmål

ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Brøk

Brøk

ብዛዕባ ጉዚ ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Desimaltall

Desimaltall

ብዛዕባ ደሲማል ቁጽርታት ፊልምታት ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

FBU

FBU

ኤፍ ቢ ዩ- ኣብዚ ሓፈሻዊ መግለጺ ብዛዕባ ቃላትን ኣምራትን ኣብ ቁጽሪ ምስ ገለጽቲ ስእልታት ብኖስክን ብቋንቋኻን ክትረክብ ትኽእል።

GRIP

GRIP

ኣብዚ ብ ኒ ኖሽክ ኖርወጂያን ቋንቋ- ግድላት ብጹሑፍ ፣ ቁጽሪ ማለት ብኣሃዝ፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ምርባሕ፣ምምቃል፣ ኣወንታውን(+) ኣሉታውን (-) ኣሃዝ ናይ ቁጽሪ፣ ጉዚ (1/4) ፣ ሚእታዊት (%) ፣ምዕሪት(x=5) ይርከብ።

GRIP

GRIP

ኣብዚ ብ ቡክሞል ኖርወጂያን ቋንቋ- ግድላት ብጹሑፍ ፣ ቁጽሪ ማለት ብኣሃዝ፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ምርባሕ፣ምምቃል፣ ኣወንታውን(+) ኣሉታውን (-) ኣሃዝ ናይ ቁጽሪ፣ ጉዚ (1/4) ፣ ሚእታዊት (%) ፣ምዕሪት(x=5) ይርከብ።

Heltall

Heltall

ብዛዕባ ምሉእ ቁጽርታት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ መስርሕ ምምሃር።

Kikora

Kikora

ቁጽሪ መላመዲ፡ቴማ ቁጽሪ ፡ አርባዕቲኦም መሰረት ቁጽሪ ከምኡዉን ተወሳኺ

MatteMestern

MatteMestern

ተምሃር ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ልምምድ ግበር ናይ ቁጽሪ ዕዮ ብነርወጂያን ቋንቋ።

NRK

NRK

ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።

Prosent

Prosent

ብዛዕባ ሚእታዊት ፊልም ረአ፣ ካብ ፕሮጀክት ተዓጻጻፊ ምስርሕ ምምሃር።

Sandefjordskolen

Sandefjordskolen

ምልምማድ ንዕስሪታዊ ስርዓት እዞም ዝስዕቡ ኣሃዛት ብምምራጽ፡ 1,10,100,1000.

Tema morsmål

Tema morsmål

ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።