Fenomener og stoffer

5. – 7. trinn

Skyatlas. Kan brukes på alle trinn.
Her finner du ulike naturfagfilmer.
Her finner du ulike naturfagfilmer.
Se filmer, les, lytt og gjør oppgaver i naturfag.
Lær naturfag gjennom å se filmer, lese, lytte og gjøre oppgaver.

8. – 10. trinn

lumbrikus
Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.
Her finner du ulike naturfagfilmer.
Her finner du ulike naturfagfilmer.
Kapittel 6. Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som verdensrommet. Ordbokfunksjon på mange språk
Kapittel 6.
Digitalbok med tekst og oppgaver: Verdensrommet. Ordbokfunksjon på mange språk
Kapittel 6 og 7. Kjemi og Fysikk. Digitalbok med tekst og oppgaver . Ordbokfunksjon på mange språk
Kapittel 6 og 7.
Kjemi og Fysikk. Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange språk
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som istid, stein- og jernalder, samane og 17. mai – Noregs nasjonaldag
Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som verdsrommet.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som antikken, religionar, vikingtid, renessansen, koloniar og opplysningstida.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som bergartar, stoff og molekylar, vatn, molekyl og kjemisk reaksjon.