Phenomena and substances

5. – 7. trinn

In Norwegian

Se filmer, les, lytt og gjør oppgaver i naturfag.
Learn about natural phenomena and substances through video, text, audio and quizzes.

8. – 10. trinn

In Norwegian

Kapittel 6. Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som verdensrommet. Ordbokfunksjon på mange språk
Chapter 6: Space. Digital book with texts and exercises. Multilingual dictionary function.
Kapittel 6 og 7. Kjemi og Fysikk. Digitalbok med tekst og oppgaver . Ordbokfunksjon på mange språk
Chapters 6–7: Chemistry and Physics. Digital book with texts and exercises. Multilingual dictionary function.