Mangfold i naturen

1. – 4. trinn

Nye Gaia
Nye Gaia

1.trinn Digitale øvingsoppgaver i naturfag og samfunnsfag. Her finner man ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 1

Nye Gaia
Nye Gaia

2.trinn Digitale øvingsoppgaver i naturfag og samfunnsfag. Her finner man ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 2

Nye Gaia
Nye Gaia

3.trinn Digitale øvingsoppgaver i naturfag og samfunnsfag. Her finner man ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 3

Nye Gaia
Nye Gaia

4.trinn Digitale øvingsoppgaver i naturfag og samfunnsfag. Her finner man ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 4

Redd barna
Redd barna

Redd barna har utviklet nettsiden «Det magiske klasserommet». Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattig/rik og klima.

Salaby
Salaby

Lær navn på dyr og fugler. Se bilder, lytt, les og spill.

Salaby
Salaby

På bondegården. Lær om dyrene på en bondegård. Se bilder, lytt, les og spill.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

Regnskogfondet – tv-aksjonen. Enkle tekster, mange bilder Filmer, tekster, oppgaver m.m.

5. – 7. trinn

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

NRK
NRK

Her finner du ulike naturfagfilmer.

Redd barna
Redd barna

Redd barna har utviklet nettsiden «Det magiske klasserommet». Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattig/rik og klima.

Salaby
Salaby

Lær naturfag gjennom å se filmer, lese, lytte og gjøre oppgaver.

Tema morsmål
Tema morsmål

Beskriv hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

Regnskogfondet – tv-aksjonen. Enkle tekster, mange bilder Filmer, tekster, oppgaver m.m.

Viten.no
Viten.no

Om de vanligste smådyrene
Nettressurs

8. – 10. trinn

GRIP
GRIP

Kap. 4 , Digitalbok m tekst og oppgaver. Skogen, næringskjeder, menneske og naturen. Ordbokfunksjon på mange språk

GRIP
GRIP

Kapittel 5. Digitalbok med tekst og oppgaver. Organismer, krypdyr, fugler og pattedyr. Ordbokfunksjon på mange språk

Kunnskapsfilm
Kunnskapsfilm

Filmer og oppgaver om klima på flere språk

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

NRK
NRK

Her finner du ulike naturfagfilmer.

Redd barna
Redd barna

Redd barna har utviklet nettsiden «Det magiske klasserommet». Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattig/rik og klima.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

Regnskogfondet – tv-aksjonen. Enkle tekster, mange bilder Filmer, tekster, oppgaver m.m.

Videregående

Fant ikke noen innlegg.