Mangfold i naturen

1. – 4. trinn

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Nye Gaia
Nye Gaia

Øvelser i naturfag og samfunnsfag. Her finner ulike ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 1

Nye Gaia
Nye Gaia

Øvelser i naturfag og samfunnsfag. Her finner du ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 2

Nye Gaia
Nye Gaia

Øvelser i naturfag og samfunnsfag. Her finner du ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 3

Nye Gaia
Nye Gaia

Øvelser i naturfag og samfunnsfag. Her finner du ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 4

Salaby
Salaby

Lær navn på dyr og fugler. Se bilder, lytt, les og spill.

Salaby
Salaby

På bondegården. Lær om dyrene på en bondegård. Se bilder, lytt, les og spill.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

Enkle tekster, mange bilder, filmer, oppgaver m.m.

5. – 7. trinn

Det magiske klasserommet
Det magiske klasserommet

Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattigdom, rikdom og klima.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

NRK
NRK

Her finner du ulike naturfagfilmer.

Salaby
Salaby

Lær naturfag gjennom å se filmer, lese, lytte og gjøre oppgaver.

Tema morsmål
Tema morsmål

Finn ut hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøk noen typer som finnes i nærområdet.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

Enkle tekster, mange bilder, filmer, oppgaver m.m.

Viten.no
Viten.no

Lær om de vanligste smådyrene.

8. – 10. trinn

Det magiske klasserommet
Det magiske klasserommet

Her kan du jobbe med temaer som fred, flykninger, fattigdom, rikdom og klima.

GRIP
GRIP

Kap. 4. Tekst og oppgaver om temaene Skogen, næringskjeder, menneske og naturen. Ordbokfunksjon på mange språk

GRIP
GRIP

Kapittel 5. Tekst og oppgaver om temaene organismer, krypdyr, fugler og pattedyr. Ordbokfunksjon på mange språk

Grip 1 samfunnsfag -gratis tilgang
Grip 1 samfunnsfag -gratis tilgang

Jobb med ulike tema i samfunnsfag.

Kunnskapsfilm
Kunnskapsfilm

Filmer og oppgaver om klima på flere språk

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

NRK
NRK

Her finner du ulike naturfagfilmer.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

Enkle tekster, mange bilder, filmer, oppgaver m.m.

Videregående

Fant ikke noen innlegg.