Mangfold i naturen

1. – 4.trinn

Det magiske klasserommet.
Her kan du jobbe med temaet klima. Nettsiden er utviklet av Redd barna.
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
Flerspråklig ordliste med lyd og bilde. Velg tema inne på siden.
Lær navn på dyr og fugler. Se bilder, lytt, les og spill.
Lær navn på dyr og fugler. Se bilder, lytt, les og spill.
På bondegården. Lær om dyrene på en bondegård. Se bilder, lytt, les og spill.
På bondegården. Lær om dyrene på en bondegård. Se bilder, lytt, les og spill.
logo
Regnskogfondet – tv-aksjonen. Enkle tekster, mange bilder Filmer, tekster, oppgaver m.m.
Nye Gaia 1 Øverom
1.trinn Digitale øvingsoppgaver i naturfag og samfunnsfag. Her finner man ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 1
2.trinn Digitale øvingsoppgaver i naturfag og samfunnsfag. Her finner man ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 2
3.trinn Digitale øvingsoppgaver i naturfag og samfunnsfag. Her finner man ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 3
Øverom Nye Gaia 4
4.trinn Digitale øvingsoppgaver i naturfag og samfunnsfag. Her finner man ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 4

 

 

 

5. – 7. trinn

lumbrikus
Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.
Det magiske klasserommet.
Her kan du jobbe med temaet klima. Nettsiden er utviklet av Redd barna.
Her finner du ulike naturfagfilmer.
Her finner du ulike naturfagfilmer.
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
Flerspråklig ordliste med lyd og bilde. Velg tema inne på siden.
Se filmer, les, lytt og gjør oppgaver i naturfag.
Lær naturfag gjennom å se filmer, lese, lytte og gjøre oppgaver.
logo
Regnskogfondet – tv-aksjonen. Enkle tekster, mange bilder Filmer, tekster, oppgaver m.m.
Om de vanligste smådyrene Nettressurs
Om de vanligste smådyrene
Nettressurs
Beskriv hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet.
Beskriv hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet.
Filmer fra NRK om ting man lurer på i naturen
Filmer fra NRK om ting man lurer på i naturen

8. – 10- trinn

Det magiske klasserommet.
Her kan du jobbe med temaet klima. Nettsiden er utviklet av Redd barna.
Her finner du ulike naturfagfilmer.
Her finner du ulike naturfagfilmer.
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
Flerspråklig ordliste med lyd og bilde. Velg tema inne på siden.
Filmer og oppgaver om klima på flere språk
Filmer og oppgaver om klima på flere språk
logo
Regnskogfondet – tv-aksjonen. Enkle tekster, mange bilder Filmer, tekster, oppgaver m.m.
Kapittel 4 , Digitalbok m tekst og oppgaver; skogen, insekter, næringskjeder, menneske og naturen, søppel og regnskog.
Kap. 4 , Digitalbok m tekst og oppgaver. Skogen, næringskjeder, menneske og naturen. Ordbokfunksjon på mange språk
Kapittel 5. Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som organismer, art, blomster, frø, krypdyr, fugler og pattedyr.
Kapittel 5. Digitalbok med tekst og oppgaver. Organismer, krypdyr, fugler og pattedyr. Ordbokfunksjon på mange språk
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som istid, stein- og jernalder, samane og 17. mai – Noregs nasjonaldag.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som antikken, religionar, vikingtid, renessansen, koloniar og opplysningstida.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som organsimar, artar, blomar, frø, krypdyr, fuglar og pattedyr