Diversity in nature

1st – 4th grade

In English and Norwegian

IXL
IXL

Sicience studies. From 1th- 4th grade

In Norwegian

IXL
IXL

Sicience studies. From 1th- 4th grade

Salaby
Salaby

Learn the names of animals and birds through pictures, audio, text and games.

Salaby
Salaby

Down on the farm. Learn about farm animals through pictures, audio, text and games.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

Rainforest Foundation Norway – TV-aksjonen. Simple texts, many images, videos, quizzes and more.

5th – 7th grade

In Norwegian

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Nrk
Nrk

Her finner du ulike naturfagfilmer.

Salaby
Salaby

Watch videos, read, listen and take quizzes about biodiversity.

Tema morsmål
Tema morsmål

Beskriv hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

Rainforest Foundation Norway – TV-aksjonen. Simple texts, many images, videos, quizzes and more.

Viten.no
Viten.no

Online resource for information on common small animals.

8th – 10th grade

In English and Norwegian

Kunnskapsfilm
Kunnskapsfilm

Videos and exercises about climate in various languages. Choose your language at bottom right on each video.

In Norwegian

GRIP
GRIP

Digital book with texts and exercises: forests, food chains, humans and nature. Multilingual dictionary function.

GRIP
GRIP

Digital book with texts and exercises: forests, food chains, humans and nature. Multilingual dictionary function.

Kunnskapsfilm
Kunnskapsfilm

Videos and exercises about climate in various languages. Choose your language at bottom right on each video.

Nrk
Nrk

Her finner du ulike naturfagfilmer.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

Rainforest Foundation Norway – TV-aksjonen. Simple texts, many images, videos, quizzes and more.