Read and write

1st – 4th grade

In English and Norwegian

Lær nye ord om lek. Verb med video og lyd. Se ordene i setninger.
Multilingual verbs: Learn words about playing using videos, sounds and texts.
Jente rekker opp hånden
Multilingual verbs: School 1 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Elever diskuterer
Multilingual verbs: School 2 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
Multilingual verbs: Physical Education Learn words about sports using videos, sounds and texts.
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
Multilingual Dictionary with sounds and pictures.

In Norwegian

Logo Salaby norsk1-2
Norsk 1-2 Learn letters, listen and read
NorskPluss Barn. Lær norsk ved å se, lytte, lese og gjøre oppgaver.
NorskPluss for Kids Learn Norwegian (bokmål) by watching, listening, reading and doing exercises.
Bokstaver på en gressplen sammen med barn.
Lesekorpset is a TV show that encourages children to explore the alphabet and find the sounds belonging to each letter.
Taletast Skriv bokstaver og ord og få det lest opp.
Talking Keyboard Type letters and words and have them read back to you – one syllable at a time and as whole words.
Logo norsk start 1-4
Exercises at three levels for learners who can already read. Vocabulary lists with pictures and sounds. To be used in conjunction with the Norsk start 1–4 series.
Toktok Leseglede. Les og lytt til barnebøker på norsk. Flere språk kommer etter hvert.
Toktok – Fun with reading. Read and listen to children’s books in various languages. Choose your language at top right.
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics (bokmål).
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics (nynorsk).
Øv på små bokstaver. Lytt, les og skriv.
Practice the lowercase. Listen, read and write.

 

5th – 7th grade

In English and Norwegian

Jente rekker opp hånden
Multilingual verbs: School 1 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Elever diskuterer
Multilingual verbs: School 2 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
Multilingual verbs: Physical Education Learn words about sports using videos, sounds and texts.
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
Multilingual Dictionary with sounds and pictures.

In Norwegian

Taletast Skriv bokstaver og ord og få det lest opp.
Talking Keyboard Type letters and words and have them read back to you – one syllable at a time and as whole words.
Ord 1 Alfabetisering Bli kjent med lyder, bokstaver og begreper på norsk. Interaktive oppgaver.
Ord 1 – The Alphabet Interactive exercises for learning sounds, letters and concepts in Norwegian (bokmål).
Øv på norsk grammatikk og rettskriving. Mange ulike oppgaver med lyd.
Practise your Norwegian grammar and spelling (bokmål). Lots of audio exercises.
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics.
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics.
Oppgaver på tre nivåer for deg som kan lese + ordlister med bilder og lyd. Bør brukes sammen med læreverket Norsk start 5-7.
Exercises at three levels for learners who can already read. Vocabulary lists with pictures and sounds. To be used in conjunction with the Norsk start 5–7 series.

8th – 10th grade

In English and Norwegian

book2
Book 2 – Language Learning Learn Norwegian and many other languages through the medium of English. Simply choose your language and get started!
Jente rekker opp hånden
Multilingual verbs: School 1 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Elever diskuterer
Multilingual verbs: School 2 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
Multilingual verbs: Physical Education Learn words about sports using videos, sounds and texts.
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
Multilingual Dictionary with sounds and pictures.

In Norwegian

Øv på uttale og ordforråd. Bør brukes sammen med Ord tekst- og arbeidsbøker.
The Alphabet 2 Practise your pronunciation and vocabulary. To be used in conjunction with the Ord series of textbooks and workbooks.
Taletast Skriv bokstaver og ord og få det lest opp.
Talking Keyboard Type letters and words and have them read back to you – one syllable at a time and as whole words.
Øv på norsk grammatikk og rettskriving. Mange ulike oppgaver med lyd.
Practise your Norwegian grammar and spelling (bokmål). Lots of audio exercises.
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics.
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics.
Learn vocabulary from day one by looking at pictures, listening, reading and writing. Excerpts from the illustrated word bank. Various topics.
Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Ulike tema. Utdrag frå bildeordbanken.
Learn vocabulary from day one by looking at pictures, listening, reading and writing. Excerpts from the illustrated word bank. Various topics.
Åpent elevnettsted med selvrettende oppgaver på tre nivåer. Knyttet til temaene i læreverket Norsk start 8-10. Forutsetter at elevene kan lese.
Exercises at three levels for learners who can already read Norwegian. To be used in conjunction with the Norsk start 8–10 series.
Som privatperson har du tilgang til alle DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek. Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i