ምንባብን ምጽሓፍን

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Lær nye ord om lek. Verb med video og lyd. Se ordene i setninger.
ድርብ ልሳን ግሲ ቓላት ብዛዕባ ጸወታ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Jente rekker opp hånden
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 1 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Elever diskuterer
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 2 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ምውስዋስ ኣካላት ቓላት ብዛዕባ ምውስዋስ ኣካላት ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስ ን ተመሃር
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
ቢልደቴማ ኣርኢስቲ (ፍረ ነገር) ምረጽ፣ብድምጺ ብስእሊ ከምኡ ድማ ብጥቅሲ ተመሃር።
Logo Salaby norsk1-2
ነርወጂያን ቋንቋ 1-2 ተምሃር ፊደላት ፣ ስምዓዮም(ኣዳምጾም) ፣ ኣንብባቦም ከምኡውን ጽሓፎም። ብየማንካ ብላዕሊ ናብ ዘላ ሳጹን ጠውቅ ናይ ትግርኛ መዝገበ ቃላት ንምርካብ።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

NorskPluss Barn. Lær norsk ved å se, lytte, lese og gjøre oppgaver.
ነርወጂያን ዝተወሰኾ ቆልዑት፣ ተምሃር ነርወጂያን ቋንቋ ብምርኣይ፣ ብምስማዕ (ብምድማጽ)፣ ከምኡ ድማ ዕዮ ገዛ ብምስራሕ።
Bokstaver på en gressplen sammen med barn.
ብናይ ሙዚቃ ኣገባብ ኣንብብ፣ ንድምጺ ብምስማዕ ተምሃር ፊደላት። ነፍስወከፍ ፊደል ሓደ መደብ ኣለዋ።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብነርወጂያን ቡክሞል ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብነርወጂያን ቡክሞል ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።
Taletast Skriv bokstaver og ord og få det lest opp.
ናይ ዘረባ መፍትሕ ፊደላትን ቃላትን ብምጽሓፍ ዓው ኢልካ ኣንብብ። ድምጽን ከምኡ ድማ ኣደማምጻ ሙሉእ ቃል።
Logo norsk start 1-4
ዕዮ ሳልሳይ ደረጃ ፣ ንዓኻ ከተንብብ እትኽእል ዝርዝር ናይ ቃላት ብስእልን ድምጽን።
Toktok Leseglede. Les og lytt til barnebøker på flere språk. Velg språk øverst til høyre.
ቶክቶክ እናተሓጎሰ የንብብ። ኣንብብን ስማዕን ን ናይ ቆልዑ መጻሕፍቲ ብቋንቋ ነርወጂያን።

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Jente rekker opp hånden
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 1 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Elever diskuterer
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 2 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
ቢልደቴማ ኣርኢስቲ (ፍረ ነገር) ምረጽ፣ብድምጺ ብስእሊ ከምኡ ድማ ብጥቅሲ ተመሃር።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ምውስዋስ ኣካላት ቓላት ብዛዕባ ምውስዋስ ኣካላት ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስ ን ተመሃር
Øv norsk med arabisk som støttespråk. Mange ulike oppgaver om grammatikk, ordforråd og rettskriving.
ተለማመድ ነርወጂያን ቋንቋ ትግርኛ ከም ሓጋዛይ ቋንቋ። ብዙሓት ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ሰዋሱ፣ ማህደረ ቃላት ከምኡ ድማ ቅኑዕ ኣጸሓሕፋ ምልምማድ።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብነርወጂያን ቡክሞል ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብነርወጂያን ቡክሞል ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።
Taletast Skriv bokstaver og ord og få det lest opp.
ናይ ዘረባ መፍትሕ ፊደላትን ቃላትን ብምጽሓፍ ዓው ኢልካ ኣንብብ። ድምጽን ከምኡ ድማ ኣደማምጻ ሙሉእ ቃል።
Ord 1 Alfabetisering Bli kjent med lyder, bokstaver og begreper på norsk. Interaktive oppgaver.
ናይ ኣልፋቤት መስርዕ ቁጽሪ 1 ፣ ኣደማምጻ፣ ፊደላት ከምኡ ድማ ትሕዝቶ ብ ነርወጂያን ክትፈልጥ ትኽእል። ኣገዳሲ ምልምማድ።
Oppgaver på tre nivåer for deg som kan lese + ordlister med bilder og lyd. Bør brukes sammen med læreverket Norsk start 5-7.
ዕዮ ሳልሳይ ደረጃ ፣ ንዓኻ ከተንብብ እትኽእል ዝርዝር ናይ ቃላት ብስእልን ከምኡ ድማ ብድምጽን።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

book2
ካልኣይ መጽሓፍ፣ ናይ ቋንቋ ኮርስ ተመሃር ነርወጂያን ቋንቋ ከምኡውን ብዙሓት ካልኦት ቋንቋታት ብ ትግርኛ። ምረጽ ክትመሃሮ እትደሊ ቋንቋ ከምኡ ድማ ጀምሮ።
Jente rekker opp hånden
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 1 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Elever diskuterer
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 2 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
ቢልደቴማ ኣርኢስቲ (ፍረ ነገር) ምረጽ፣ብድምጺ ብስእሊ ከምኡ ድማ ብጥቅሲ ተመሃር።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ምውስዋስ ኣካላት ቓላት ብዛዕባ ምውስዋስ ኣካላት ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስ ን ተመሃር
Øv norsk med tigrinja som støttespråk. Mange ulike oppgaver om grammatikk, ordforråd og rettskriving.
ተለማመድ ነርወጂያን ቋንቋ ትግርኛ ከም ሓጋዛይ ቋንቋ። ብዙሓት ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ሰዋሱ፣ ማህደረ ቃላት ከምኡ ድማ ቅኑዕ ኣጸሓሕፋ ምልምማድ።
Øv på uttale og ordforråd. Bør brukes sammen med Ord tekst- og arbeidsbøker.
ናይ ኣልፋቤት መስርዕ ቁጽሪ 2 ተለማመድ ብኣደማምጻን ከምኡ ድማ ካብ ማህደረ ቃላት።
Taletast Skriv bokstaver og ord og få det lest opp.
ናይ ዘረባ መፍትሕ ፊደላትን ቃላትን ብምጽሓፍ ዓው ኢልካ ኣንብብ። ድምጽን ከምኡ ድማ ኣደማምጻ ሙሉእ ቃል።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብነርወጂያን ቡክሞል ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብነርወጂያን ኒ ኖሽክ ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ኣርእስትታት ምትግባር።
ተምሃር ቃላት ብነርወጂያን ቡክሞል ምዓልታዊ ብስእሊ፣ ብምስማዕ ፣ ብምንባብ ከምኡ ድማ ብምጽሓፍ። ጽማቅ(ክፋል)ካብ ስእላዊ መአከቢ ቃላት ከምኡ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት።
Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Ulike tema. Utdrag frå bildeordbanken.
ተምሃር ቃላት ብነርወጂያን ኒ ኖሽክ ምዓልታዊ ብስእሊ፣ ብምስማዕ ፣ ብምንባብ ከምኡ ድማ ብምጽሓፍ። ጽማቅ(ክፋል)ካብ ስእላዊ መአከቢ ቃላት ከምኡ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት።
Åpent elevnettsted med selvrettende oppgaver på tre nivåer. Knyttet til temaene i læreverket Norsk start 8-10. Forutsetter at elevene kan lese.
መአከቢ ቃላት፣ ኣርእስታዊ ናይ ቃላት ዝርዝር ብድምጽን ከምኡ ድማ ብስእሊ ንነፍስወከፍ ቃል ከምኡ ድማ ሓሳብ።
Som privatperson har du tilgang til alle DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek. Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i