Listen and speak

1st – 4th grade

In English and Norwegian

Lytt og les ulike bøker på bokmål, nynorsk og morsmålet ditt! Velg språk i menyen i boka. Gir lese- og taleopplæring.
Lær nye ord om lek. Verb med video og lyd. Se ordene i setninger.
Multilingual verbs: Learn words about playing using videos, sounds and texts.
Jente rekker opp hånden
Multilingual verbs: School 1 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Elever diskuterer
Multilingual verbs: School 2 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
Multilingual verbs: Physical Education Learn words about sports using videos, sounds and texts.
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
Multilingual Dictionary with sounds and pictures.
Logo Troll i ord
Listen to fairy tales in English and many other languages. Choose fairy tale, then language by clicking on the icon on the top left. (Flash)

In Norwegian

Logo Salaby norsk1-2
Norsk 1-2 Learn letters, listen and read
NorskPluss Barn. Lær norsk ved å se, lytte, lese og gjøre oppgaver.
NorskPluss for Kids Learn Norwegian (bokmål) by watching, listening, reading and doing exercises.
Toktok–språkglede. Spill og lær ord på flere språk. Velg språk øverst til høyre
Toktok – Fun with language. Play games and learn new words in various languages. Choose your language at top right.
Bokstaver på en gressplen sammen med barn.
Lesekorpset (TV show) Listen to sounds and learn the alphabet. Each letter has its own show.
Lær norsk. Muntlig språktrening og motiverende oppgaver. Dagligdagse emner. Passer alle aldersgrupper.
Learn Norwegian (bokmål). Oral language practice and inspiring exercises. Everyday topics for all ages.
Today’s Date Learn dates and times. Listen and read.
Still klokka og lytt til klokkeslettet
Telling the Time Set the clock and hear what time it is.
Logo norsk start 1-4
Word Bank Look at pictures and hear the words in Norwegian (bokmål).
Flora og billegutt som kaster ball
Learn words and concepts. View photos, listen and play. Become familiar with Flora and Billegutt.
Øv på små bokstaver. Lytt, les og skriv.
Practice the lowercase. Listen, read and write.
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics (bokmål).
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics (nynorsk).

 

5th – 7th grade

In English and Norwegian

Jente rekker opp hånden
Multilingual verbs: School 1 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Elever diskuterer
Multilingual verbs: School 2 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
Multilingual verbs: Physical Education Learn words about sports using videos, sounds and texts.
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
Multilingual Dictionary with sounds and pictures.

In Norwegian

Lær norsk. Muntlig språktrening og motiverende oppgaver. Dagligdagse emner. Passer alle aldersgrupper.
Learn Norwegian (bokmål). Oral language practice and inspiring exercises. Everyday topics for all ages.
Today’s Date Learn dates and times. Listen and read.
Still klokka og lytt til klokkeslettet
Telling the Time Set the clock and hear what time it is.
Ordbank Se bilder og lytt til ord på norsk.
Word Bank Look at pictures and hear the words in Norwegian (bokmål).
Ord 1 Alfabetisering Ord 1 elevressurs inneholder interaktive øvelser for å bli kjent med lyder, bokstaver og begreper på norsk.
The Ord 1 learner’s resource includes interactive exercises for learning sounds, letters and concepts in Norwegian (bokmål).
Tegning av nyhetsreportere
Dictation exercises. Listen to Norwegian words and write them down (bokmål).
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics (bokmål).
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics (nynorsk).

 

8th – 10th grade

In English and Norwegian

Jente rekker opp hånden
Multilingual verbs: School 1 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Elever diskuterer
Multilingual verbs: School 2 Learn words about school and education using videos, sounds and texts.
Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
Multilingual verbs: Physical Education Learn words about sports using videos, sounds and texts.
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
Multilingual Dictionary with sounds and pictures.

In Norwegian

Ordbank Tematisk ordliste med lyd og bilder til enkeltord og begreper.
Word Bank Vocabulary list arranged by topic, with sounds and pictures for individual words and concepts.
Learn vocabulary from day one by looking at pictures, listening, reading and writing. Excerpts from the illustrated word bank. Various topics.
Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Ulike tema. Utdrag frå bildeordbanken.
Learn vocabulary from day one by looking at pictures, listening, reading and writing. Excerpts from the illustrated word bank. Various topics.
Øv på uttale. Velg språk. Skriv inn et ord eller setning. Hør på ordet. Nederst kan du selv si ordet og teste din egen uttale.
Practise your pronunciation. Choose your language. Type a word or sentence. Listen to it. Finally, say the word yourself and test your pronunciation.
Lær norsk. Muntlig språktrening og motiverende oppgaver. Dagligdagse emner. Passer alle aldersgrupper.
Learn Norwegian (bokmål). Oral language practice and inspiring exercises. Everyday topics for all ages.
Today’s Date Learn dates and times. Listen and read.
Still klokka og lytt til klokkeslettet
Telling the Time Set the clock and hear what time it is.
Ord 2 Alfabetisering Interaktive oppgaver for den som kan lese, men har et lite ordforråd. Mange lytteøvelser. Bør brukes sammen med Ord tekst- og arbeidsbøker.
Lots of listening exercises for practising your pronunciation and vocabulary. To be used in conjunction with the Ord series of textbooks and workbooks.
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics (bokmål).
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
Online resource with listening, reading and pronunciation practice. Texts and exercises on lots of everyday topics (nynorsk).
Tegning av nyhetsreportere
Dictation exercises. Listen to Norwegian words and write them down (bokmål).