ምስማዕን ምዝራብን

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ብኖዉርጂያን ቃንቃ ብላህጃ ቡክሞል ን ንይኖሽክ ከምኡዉን አደ ቃንቃ። ምረጽ አብቲ መጽሐፍ ዘሎ ሰሌዳ ቃንቃ። እዚ ንምንባብ ከምኡዉን ቁጽሪ/አሃዝ/(መላመዲ/መሰልጠኒ ኢዩ
Lær nye ord om lek. Verb med video og lyd. Se ordene i setninger.
ድርብ ልሳን ግሲ ቓላት ብዛዕባ ጸወታ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Jente rekker opp hånden
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 1 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Elever diskuterer
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 2 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ምውስዋስ ኣካላት ቓላት ብዛዕባ ምውስዋስ ኣካላት ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስ ን ተመሃር
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
ቢልደቴማ ኣርኢስቲ (ፍረ ነገር) ምረጽ፣ብድምጺ ብስእሊ ከምኡ ድማ ብጥቅሲ ተመሃር።
Logo Troll i ord
ብትግርኛ ከምኡ ድማ ብነርወጂያን ቋንቋ ጽውጽዋይ ስማዕ። ጽውጽዋይ ምረጽ ፣ ብዝቅጽል ቋንቋ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (Flash)
Toktok–språkglede. Spill og lær ord på flere språk. Velg språk øverst til høyre
ቶክቶክ፣ ዘሐጉስ ቋንቋ። እናተጻወትካ ፣ ተመሃር ሓደሽቲ ቃላት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት። ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ወገን ዘሎ ቋንቋ ምረጽ።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Logo Salaby norsk1-2
ሳላቢ ነርወጂያን ቋንቋ 1-2 ተመሃር ኣልፋቤት ፣ ስማዕ ከምኡ ድማ ኣንብብ። ናይ ትግርኛ መዝገበ ቃላት ብምጥቃም።ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ወገን ዘሎ ቋንቋ ምረጽ።
NorskPluss Barn. Lær norsk ved å se, lytte, lese og gjøre oppgaver.
ነርወጂያን ዝተወሰኾ ቆልዑት፣ ተመሃር ነርወጂያን ቋንቋ ብምርኣይ፣ ብምስማዕ ፣ ብምንባብ ከምኡ ድማ ዕዮ ገዛ ብምስራሕ።
Bokstaver på en gressplen sammen med barn.
ብናይ ሙዚቃ ኣገባብ ኣንብብ፣ ድምጺ ብምስማዕ ኣልፋቤታት ተመሃር። ነፍስወከፍ ኣልፋቤት ሓደ መደብ ኣለዎ።
Lær norsk. Muntlig språktrening og motiverende oppgaver. Dagligdagse emner. Passer alle aldersgrupper.
ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።
ናይ ሳንድፍዩር መእተዊ ኣፍደገ። ምምሃር ኣስማት ምዓልትታት ፣ ዕለታት ከምኡ ድማ ኣቆጻጽራ ሰዓት። ብምስማዕን ብምንባብን።
Still klokka og lytt til klokkeslettet
ናይ ሳንድፍዩር መእተዊ ኣፍደገ። ስዓት፣ ስዓት ብምስትኽኻል ንኣቆጻጽራ ስዓት ስማዕ።
Logo norsk start 1-4
መአከቢ ቃላት ስእሊ ርኤ ከምኡ ድማ ኣዳምጽ ቃላት ብነርወጂያን ቋንቋ።
Flora og billegutt som kaster ball
ተመሃር ብ ቋንቋ ነርወጂያን ፣ ቃላት ከምኡ ድማ ሓሳብ (ትሕዝቶ)ብሓገዝ ስእሊ፣ ድምጺ፣ ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብ ቡክሞል ነርወጂያን ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብ ኒ ኖሽክ ነርወጂያን ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ኣርእስትታት ምትግባር።
Øv på små bokstaver. Lytt, les og skriv.
ምልምማድ ኣብ ሕጽር ሕጽር ዝበሉ ኣልፋቤታት። ምስማዕ፣ ምንባብ ከምኡ ድማ ምጽሓፍ።

 

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Jente rekker opp hånden
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 1 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Elever diskuterer
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 2 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
ቢልደቴማ ኣርኢስቲ (ፍረ ነገር) ምረጽ፣ብድምጺ ብስእሊ ከምኡ ድማ ብጥቅሲ ተመሃር።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ምውስዋስ ኣካላት ቓላት ብዛዕባ ምውስዋስ ኣካላት ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስ ን ተመሃር
Lær norsk. Muntlig språktrening og motiverende oppgaver. Dagligdagse emner. Passer alle aldersgrupper.
ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።
ናይ ሳንድፍዩር መእተዊ ኣፍደገ። ምምሃር ኣስማት ምዓልትታት ፣ ዕለታት ከምኡ ድማ ኣቆጻጽራ ሰዓት። ብምስማዕን ብምንባብን።
Still klokka og lytt til klokkeslettet
ናይ ሳንድፍዩር መእተዊ ኣፍደገ። ስዓት፣ ስዓት ብምስትኽኻል ንኣቆጻጽራ ስዓት ስማዕ።
Ordbank Se bilder og lytt til ord på norsk.
መዝገበ ቃላት ስእሊ ርኤ ከምኡ ድማ ኣዳምጽ ቃላት ብነርወጂያን ቋንቋ።
Ord 1 Alfabetisering Ord 1 elevressurs inneholder interaktive øvelser for å bli kjent med lyder, bokstaver og begreper på norsk.
ቃል 1 ተምሃራይ ሒዝዎ ዘሎ ዕቁር ብልሓት እናኣንቀሳቀስካ ምስታፍ፣ ንኽላለ ምስ ኣደማምጻ፣ ፊደላት ከምኡ ድማ ሓሳባት ብ ነርወጂያን ቋንቋ።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብ ቡክሞል ነርወጂያን ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብ ቡክሞል ነርወጂያን ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።
Tegning av nyhetsreportere
ከይርኤኻ ምጽሓፍ፣ ብምስማዕ ነርወጂያን ቃላት ከይሪኤኻ ምጽሓፍ።

 

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Jente rekker opp hånden
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 1 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Elever diskuterer
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ቤት ትምህርቲ 2 ቓላት ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስን ተመሃር
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
ቢልደቴማ ኣርኢስቲ (ፍረ ነገር) ምረጽ፣ብድምጺ ብስእሊ ከምኡ ድማ ብጥቅሲ ተመሃር።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Flerspråklige verb: Kroppsøving Lær ord om idrett med video, lyd og tekst.
ድርብ ልሳን ግሲ ፣ምውስዋስ ኣካላት ቓላት ብዛዕባ ምውስዋስ ኣካላት ብቪድዮ፣ብድምጺን ብጥቕስ ን ተመሃር
Ordbank Tematisk ordliste med lyd og bilder til enkeltord og begreper.
መዝገበ ቃላት ኣርእስታዊ ናይ ቃላት ዝርዝር ብድምጽን ከምኡ ድማ ብስእሊ፣ ንነፍስወከፍ ቃል ከምኡ ድማ ሓሳብ።
ተምሃር ቃላት ብ ቡክሞል ነርወጂያን ቋንቋ ምዓልታዊ ስእሊ ብምርኣይ ፣ ብምስማዕ ፣ ብምንባብ ከምኡ ድማ ብምጽሓፍ። ጽማቅ (ክፋል)ካብ ስእላዊ መአከቢ ቃላት ከምኡ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት።
Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Ulike tema. Utdrag frå bildeordbanken.
ተምሃር ቃላት ብ ቡክሞል ነርወጂያን ቋንቋ ምዓልታዊ ስእሊ ብምርኣይ ፣ ብምስማዕ ፣ ብምንባብ ከምኡ ድማ ብምጽሓፍ። ጽማቅ (ክፋል)ካብ ስእላዊ መአከቢ ቃላት ከምኡ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት።
Øv på uttale. Velg språk. Skriv inn et ord eller setning. Hør på ordet. Nederst kan du selv si ordet og teste din egen uttale.
ተለማመድ ብኣደማምጻን። ቋንቋ ምረጽ። ኣብ ውሽጢ ቃል ወይ ድማ ዓረፍተነገር ጽሓፍ። ብምድማጽ ድማ ናትካ ኣደማምጽ ፈትን።
ናይ ሳንድፍዩር መእተዊ ኣፍደገ። ምምሃር ኣስማት ምዓልትታት ፣ ዕለታት ከምኡ ድማ ኣቆጻጽራ ሰዓት። ብምስማዕን ብምንባብን።
Still klokka og lytt til klokkeslettet
ናይ ሳንድፍዩር መእተዊ ኣፍደገ። ስዓት፣ ስዓት ብምስትኽኻል ንኣቆጻጽራ ስዓት ስማዕ።
Ord 2 Alfabetisering Interaktive oppgaver for den som kan lese, men har et lite ordforråd. Mange lytteøvelser. Bør brukes sammen med Ord tekst- og arbeidsbøker.
ናይ ምስማዕ ልምምድ ብምግባር ፣ ኣደማምጻን ከምኡ ድማ ማህደረ ቃላት ከተጽንዕ ትኽእል። ምስኡ ድማ ጥራውዝቲ መጽሓፊን ናይ ቃላት ቀንዲ ጹሑፋዊ ክፍሊን ተጠቀም።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgaver til mange dagligdagse emner.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብ ቡክሞል ነርወጂያን ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ምዓልታዊ ኣርእስትታት ምትግባር።
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
ካብ ኢንተርኔት ብዝርከብ ሓገዝ ምስማዕ፣ ምጽሓፍ፣ ከምኡ ድማ ክትዛረብ ምፍታን ብ ኒ ኖሽክ ነርወጂያን ቋንቋ። ንጽሑፋትን ከምኡ ድማ ንብዙሓት ኣርእስትታት ምትግባር።
Tegning av nyhetsreportere
ከይርኤኻ ምጽሓፍ፣ ብምስማዕ ነርወጂያን ቃላት ከይሪኤኻ ምጽሓፍ።
Lær norsk. Muntlig språktrening og motiverende oppgaver. Dagligdagse emner. Passer alle aldersgrupper.
ኣብዚ መደብ እዚ ልምምድ ቋንቋ ነርወጂያን ብምዝርራብ ከምኡ ድማ ዝተፋላለዩ ኣርእስትታት ብምልዓል ምልምማድ። ዝተፈላለዩ ምዓልታዊ ኣርእስትታት ንዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ዝሰማማዕ።