ቛንቛ ባህልን

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Bokbussen
Bokbussen

ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ብኖዉርጂያን ቃንቃ ብላህጃ ቡክሞል ን ንይኖሽክ ከምኡዉን አደ ቃንቃ። ምረጽ አብቲ መጽሐፍ ዘሎ ሰሌዳ ቃንቃ። እዚ ንምንባብ ከምኡዉን ቁጽሪ/አሃዝ/(መላመዲ/መሰልጠኒ ኢዩ

Tema morsmål
Tema morsmål

ጽውጽዋይ ቡከነ ብሩስ ብነርወጂያን ቋንቋ ከምኡ ድማ ብትግርኛ። ነቲ ጽውጽዋይ ኣንብቦን ስምዓዮን ከምኡ ድማ ዕዮ ገዛ ስርሓዮ።

Troll i ord
Troll i ord

ቡከነ ብሩሰ (ናይ ቆልዑ መጽሓፍ)። ብብዙሓት ቋንቋታት ንጽውጽዋይ ስምዓዮም። ቋንቋ ንምምራጽ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (ፍላሽ

Troll i ord
Troll i ord

ኖርድኣቪንደን (ናይ ቆልዑ መጽሓፍ)። ብብዙሓት ቋንቋታት ንጽውጽዋይ ስምዓዮም ። ቋንቋ ንምምራጽ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (ፍላሽ)

Troll i ord
Troll i ord

ጭሩን ወኻርያን ሕብሮም ምስ ረኸቡ (ናይ ቆልዑ መጽሓፍ)። ብብዙሓት ቋንቋታት ንጽውጽዋይ ስምዓዮም ። ቋንቋ ንምምራጽ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (ፍላሽ)

Troll i ord
Troll i ord

ስለምንታይ ሓርገጽ መልሓስ ዘይብሉ (ናይ ቆልዑ መጽሓፍ)። ብብዙሓት ቋንቋታት ንጽውጽዋይ ስምዓዮም ። ቋንቋ ንምምራጽ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (ፍላሽ

Troll i ord
Troll i ord

ሰራሕ ሳእኒ ድራተውካ (ናይ ቆልዑ መጽሓፍ)። ብብዙሓት ቋንቋታት ንጽውጽዋይ ስምዓዮም ። ቋንቋ ንምምራጽ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (ፍላሽ

Youtube
Youtube

ኣብ Fairy tales ድብል መስመር ዩትዩብ ንሓደ ዛንታ ብድተፈላለየ ቋንቋታት ክትሰምዕን ክትሪኦን ትኽእል፣ ከም ተወሳኺ ኩሎም እቶም ተንቀሳቓሲ ስእልታት ብእንግሊዝ ጽሑፍ ኣለዎም።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Bokbussen
Bokbussen

ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ብኖዉርጂያን ቃንቃ ብላህጃ ቡክሞል ን ንይኖሽክ ከምኡዉን አደ ቃንቃ። ምረጽ አብቲ መጽሐፍ ዘሎ ሰሌዳ ቃንቃ። እዚ ንምንባብ ከምኡዉን ቁጽሪ/አሃዝ/(መላመዲ/መሰልጠኒ ኢዩ

NRK Super
NRK Super

ብናይ ሙዚቃ ኣገባብ ኣንብብ፣ ድምጺ ብምስማዕ ኣልፋቤታት ተመሃር። ነፍስወከፍ ኣልፋቤት ሓደ መደብ ኣለዎ።

NRK Super
NRK Super

ኣልፍ ፕሮይሰንስ ናይ ቆልዑ መዝሙር።

Salaby
Salaby

ኣንብብ ከምኡ ድማ ስማዕ ጽውጽዋይ ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

Salaby
Salaby

ኣንብቦ ከምኡ ድማ ስምዓዮ ነቲ ናይ ቆልዑ መጽሕፍቲ ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

Salaby
Salaby

ኣንብብ ከምኡ ድማ ስማዕ ንግጥሚ ብ ነርወጂያን ቋንቋ።

Salaby
Salaby

ተምሃር ብዛዕባ ነርወጃዊ ኣርቲስት (ብኢድ ሰኣላይ) ኤድቫርድ ሙንክ። ነቲ ብኢድ ዝተሳእለ ስእልታት ርኤዮ ፣ ኣንብቦ ፣ እናተጻወትካ ምንቅስቃሳት ግበር።

Tema morsmål
Tema morsmål

ጽውጽዋይ ቡከነ ብሩስ ብነርወጂያን ቋንቋ ከምኡ ድማ ብትግርኛ። ነቲ ጽውጽዋይ ኣንብቦን ስምዓዮን ከምኡ ድማ ዕዮ ገዛ ስርሓዮ።

Toktok
Toktok

ቶክቶክ እናተሓጎሰ የንብብ። ኣንብብን ስማዕን ን ናይ ቆልዑ መጻሕፍቲ ብቋንቋ ነርወጂያን።

Troll i ord
Troll i ord

ቡከነ ብሩሰ (ናይ ቆልዑ መጽሓፍ)። ብብዙሓት ቋንቋታት ንጽውጽዋይ ስምዓዮም። ቋንቋ ንምምራጽ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (ፍላሽ

Troll i ord
Troll i ord

ኖርድኣቪንደን (ናይ ቆልዑ መጽሓፍ)። ብብዙሓት ቋንቋታት ንጽውጽዋይ ስምዓዮም ። ቋንቋ ንምምራጽ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (ፍላሽ)

Troll i ord
Troll i ord

ጭሩን ወኻርያን ሕብሮም ምስ ረኸቡ (ናይ ቆልዑ መጽሓፍ)። ብብዙሓት ቋንቋታት ንጽውጽዋይ ስምዓዮም ። ቋንቋ ንምምራጽ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (ፍላሽ)

Troll i ord
Troll i ord

ስለምንታይ ሓርገጽ መልሓስ ዘይብሉ (ናይ ቆልዑ መጽሓፍ)። ብብዙሓት ቋንቋታት ንጽውጽዋይ ስምዓዮም ። ቋንቋ ንምምራጽ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (ፍላሽ

Troll i ord
Troll i ord

ሰራሕ ሳእኒ ድራተውካ (ናይ ቆልዑ መጽሓፍ)። ብብዙሓት ቋንቋታት ንጽውጽዋይ ስምዓዮም ። ቋንቋ ንምምራጽ ኣብ ጸጋምካ ብላዕሊ ናብ ዘላ መመልከቲ ጠውቅ። (ፍላሽ

Youtube
Youtube

ኣብ Fairy tales ድብል መስመር ዩትዩብ ንሓደ ዛንታ ብድተፈላለየ ቋንቋታት ክትሰምዕን ክትሪኦን ትኽእል፣ ከም ተወሳኺ ኩሎም እቶም ተንቀሳቓሲ ስእልታት ብእንግሊዝ ጽሑፍ ኣለዎም።