Ressursar på nynorsk

Her finn du ressursar på nynorsk laga av forlag og andre utviklarar. Dei er sorterte etter fag og nivådelte i stigande rekkefølgje. Du finn også ordlister, læreverk og nyhendesendingar på nynorsk.

Norsk

Øv på små bokstaver. Lytt, les og skriv.
Øv på små bokstaver. Lytt, les og skriv.
Lytt og les ulike bøker på bokmål, nynorsk og morsmålet ditt. Vel språk i menyen i boka. Gir lese- og taleopplæring.
Bildetema Flerspråklig ordbok med lyd og bilde. Mange ulike temaer.
Fleirspråkleg ordliste med lyd og bilde. Mange ulike tema.
Logo norsk start 1-4
Ordbank Sjå bilde og lytt til ord på nynorsk.
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange dagligdagse emnar.
Nettressurs med lytte-, lese- og uttaletrening. Tekst og oppgåver til mange kvardagslege emne.
Ordbank Se bilder og lytt til ord på norsk.
Ordbank Sjå bilde og lytt til ord på nynorsk.
Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Ulike tema. Utdrag frå bildeordbanken.
Lær ord frå dag ein ved å sjå på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag frå bildeordbanken. Ulike tema.
Ordbank Tematisk ordliste med lyd og bilder til enkeltord og begreper.
Ordbank Tematisk ordliste med lyd og bilde til enkeltord og omgrep.

Samfunnsfag

Samefolkets dag er 6. februar. Salaby har eigne sider der du kan lære om samane.
Utforsk fylkene og byene i Norge. Lær navn på land og hovedsteder i hele verden.
Utforsk fylka og byane i Noreg. Lær namn på land og hovudstader i heile verda.
Her kan du lese om geografi, befolkning og klimaet i Noreg.
Her finner du en kort tekst om bosetting og befolkning i Norge.
Her finn du ein kort tekst om busetting og befolkning i Noreg.
Her finn du ein kort tekst om klimaet i Noreg.
Historien om Norge. Fra år 872 til nå.
Historia om Noreg. Frå år 872 til no.
Lær historien om Norges grunnlov og stemmerettens historie.
Lær historia om Noregs grunnlov og røysterettens historie.
Her kan du lese om Noregs historie.
Lær om FN, barns rettigheter og FN's bærekraftsmål.
Lær om FN, barns rettigheiter og berekraftsmåla til FN. 1.- 4. trinn
Her kan du lære om Tv-aksjonen og Røde kors. 1.-2. trinn
Kvifor må nokon flykte frå landet sitt? Bli kjent med Bara’a og kvardagen hennar i flyktningeleir i Libanon. 1. – 2. trinn
Hvorfor må noen flykte fra landet sitt? Lær om Syria og hvilke rettigheter som gjelder i områder der det er krig. 3.-4.trinn
Kvifor må nokon flykte frå landet sitt? Lær om Syria og kva for rettigheiter som gjelde i område der det er krig. 3. – 4. trinn
Lær om FN, barns rettigheter og FN's bærekraftsmål.
Lær om FN og FN’s historie, barns rettigheiter og berekraftsmåla til FN. 5.- 7. trinn
Her kan du lære om Tv-aksjonen og Røde kors. 5. - 7. trinn
Kva vil det seie å vere på flukt? Lær om konflikten i Syria, reglar i krig og asylprosessen i Noreg. 5. – 7. trinn.
Lær om barns rettigheter.
Lær om kva for rettigheiter barn har.
Her kan du lære om Tv-aksjonen og Røde kors. 8. - 10. trinn
Å vere på flukt. Reglar i krig. Integrering. Asylprosessen. 8. – 10. trinn
Her kan du lese om Norges tradisjoner og høytider.
Her kan du lese om norske tradisjonar og høgtider.
Norge er et demokrati. Her kan du lese om hvilke rettigheter og friheter en har i dette demokratiet.
Noreg er eit demokrati. Her kan du lese om kva for rettigheiter og fridomar ein har i dette demokratiet.
Les om religioner og livssyn i Norge.
Les om religionar og livssyn i Noreg.
Her finner du en kort tekst om bosetting og befolkning i Norge.
Her finn du ein kort tekst om busetting og befolkning i Noreg.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som istid, stein- og jernalder, samane og 17. mai – Noregs nasjonaldag
Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som lover og reglar, likestilling, forskjellige familiar og kulturar.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som antikken, religionar, vikingtid, renessansen, koloniar og opplysningstida.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som samfunnet, menneskerettane, demokrati og diktatur.

Matematikk

puff mattebegrep
Matematikkomgrep. Lær ord om matematikk gjennom tekst.
Måleenheter, vekt og geometri
Lær deg ulike ord og omgrep innanfor temaet geometri.
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
Tekst og oppgåver om figurar, parallelle linjer, vinklar og gradar, former, symmetri, spegling, rotasjon, forsvinningspunkt og koordinatsystem.
Lær om figurar, parallelle linjer, vinklar og gradar, former, symmetri, spegling, rotasjon, forsvinningspunkt og koordinatsystem.

Naturfag

logo
Regnskogfondet – tv-aksjonen, Enkle tekstar, mange bilde, filmar, tekstar, oppgåver m.m. 1.-2. trinn
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som istid, stein- og jernalder, samane og 17. mai – Noregs nasjonaldag
Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som skogen, insekt, næringskjeder, mennesket og naturen, søppel og regnskog
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som antikken, religionar, vikingtid, renessansen, koloniar og opplysningstida.
Digitalbok med tekst og oppgåver til emne som organsimar, artar, blomar, frø, krypdyr, fuglar og pattedyr.
logo
Regnskogfondet – tv-aksjonen, Enkle tekstar, mange bilde, filmar, tekstar, oppgåver m.m. 5.- 7. trinn
logo
Regnskogfondet – tv-aksjonen, Enkle tekstar, mange bilde, filmar, tekstar, oppgåver m.m. 8.- 10. trinn

Ordlister

Puff lexin
Digital ordbok frå nynorsk til fleire språk.
puff mattebegrep
Matematikkomgrep. Lær ord om matematikk gjennom tekst.
puff- bildetema
Fleirspråkleg bildeordliste med lyd og bilde. Mange ulike tema.

Læreverk

Salaby Intro. Et flerspråklig læringsunivers for deg som er ny i Norge.
Salaby intro. Eit fleirspråkleg læringsunivers for deg som er ny i Noreg.

Nyhendesendingar

Nyhende 1 – 7 Nynorsk
Nyhende 8 – 10 Nynorsk