تاریخ

ټولګې ۵. ۷

په پښتو

Tema morsmål
Tema morsmål

دلته تاسو کولی شی چه دلرغوني فلسفه په اړه فلمونه وګوړی، او د افلاطون او ارسطو په اړه زده کړه وکړی. په پشتو او نارویژی ژبه لغات نامه

په نارويجي

Salaby
Salaby

د ناروې پاچایانو دسلسلې په هکله زده کړئ. له ۸۷۲ څخه تر نن ورځې پورې.

Salaby
Salaby

په دې هکله زده کړئ، چې ناروې څرنګه یو خپلواکه هېواد شو.

ټولګې ۸. ۱۰

په نارويجي

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

دلته تاسو د ناروې تاریخ لوستلای شئ.