تاریخ

ټولګې ۵. ۷

په پښتو

Tema morsmål
Tema morsmål

Her kan du se film om filosofien i antikken, lære om Platon og Aristoteles. Ordliste på pashto og norsk.

په نارويجي

Salaby
Salaby

د ناروې پاچایانو دسلسلې په هکله زده کړئ. له ۸۷۲ څخه تر نن ورځې پورې.

Salaby
Salaby

په دې هکله زده کړئ، چې ناروې څرنګه یو خپلواکه هېواد شو.

ټولګې ۸. ۱۰

په نارويجي

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

دلته تاسو د ناروې تاریخ لوستلای شئ.