تاریخ

ټولګې ۵. ۷

په پښتو

Tema morsmål

Tema morsmål

دلته تاسو کولی شی چه دلرغوني فلسفه په اړه فلمونه وګوړی، او د افلاطون او ارسطو په اړه زده کړه وکړی. په پشتو او نارویژی ژبه لغات نامه

په نارويجي

کومې ليکنې پیدا نشوې؟

ټولګې ۸. ۱۰

په نارويجي

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.