Social science

5th – 7th grade

In Norwegian

Lær om grunnloven, øv på 17. mai sanger og mye mer.
Lær om barns rettigheter.
Learn about children’s rights.

In English

Her finner du filmer, tekster og bilder om trafikkopplæring på 7 språk.Velg engelsk øverst til høyre på nettsiden

8th – 10th grade

In English

Her finner du filmer, tekster og bilder om trafikkopplæring på 7 språk. Velg engelsk øverst til høyre.
Her finner du en kort tekst om bosetting og befolkning i Norge.
A short text about settlement and population in Norway.
Her kan du lese om Norges tradisjoner og høytider.
Read about Norwegian traditions, church holidays and feasts.
Norge er et demokrati. Her kan du lese om hvilke rettigheter og friheter en har i dette demokratiet.
Norway is a democracy. Learn about people’s democratic rights and freedoms.
Les om religioner og livssyn i Norge.
Religions and Ethics in Norway.
Film: Klimaavtaler. Film og oppgaver på flere språk
Video: Climate Agreements Video and exercises in various languages.

In Norwegian

Snasen er et digitalt læringsspill om lokaldemokrati fra KS Ung. Spilles på PC eller nettbrett (Android/iOS), på nynorsk eller bokmål.
Lær om 17. mai. Klikk på bildet, lytt og les. Fra CappelenDamms NOA-nett.
Learn about 17 May, Norway’s national day. Click on the image, listen and read. From CappelenDamm’s NOA-nett.

 

Kapittel 3: Samfunnskunnskap. Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
Chapter 3: Social Studies Digital book with texts and exercises. Multilingual dictionary function.
Kapittel 2: Samfunnskunnskap. Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
Chapter 2: Social Studies Digital book with texts and exercises. Multilingual dictionary function.

 

Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som istid, stein- og jernalder, samane og 17. mai – Noregs nasjonaldag.
Digital book with texts and exercises on topics such as the Ice, Stone and Iron ages, the Sami people, and Norway’s national day (17 May).
Digital book with texts and exercises on topics such as ancient history, religions, the Vikings, the Renaissance, colonialism, and the Age of Enlightenment.