fleksibel opplring banner

Brøk

Hva er brøk? (arabisk)

Hva er brøk?

Addisjon og subtraksjon med lik nevner (arabisk)

Addisjon og subtraksjon med lik nevner

Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (arabisk)

Addisjon og subtraksjon med ulik nevner

Multiplikasjon med brøk (arabisk)

Multiplikasjon med brøk

Divisjon med brøk (arabisk)

Divisjon med brøk

Forkorting og utvidelse av brøk (arabisk)

Forkorting og utvidelse av brøk

Sammenligning av brøker (arabisk)

Sammenligning av brøker

Fra blandet tall til uekte brøk (arabisk)

Fra blandet tall til uekte brøk

Fra uekte brøk til blandet tall (arabisk)

Fra uekte brøk til blandet tall

Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (arabisk)

Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall