Om skolekassa

Skolekassa.no er en lenkesamling med læremidler og læringsressurser som er fritt tilgjengelig for barn og unge som bor i mottak og får opplæringen sin der, og for barn og unge som bor i mottak og som får opplæringen sin i innføringsskoler- eller klasser. Målgruppen for portalen er asylsøkere og flyktninger med rett til opplæring etter opplæringsloven.

Skolekassa skal ikke være en erstatning for et opplæringstilbud. Formålet med Skolekassa er å gjøre digitale læremidler og læringsressurser tilgjengelige slik at de kan fungere som en støtte i opplæringstilbudet. Ressursene kan også brukes i hjemmearbeid.

I første omgang har man i Skolekassa samlet ressurser som forlagene har fått tilskudd til gjennom tilskuddsordningen for læremidler for minoritetsspråklige elever. I tillegg består nettsiden av andre frie ressurser som kan være nyttige for målgruppa. Nettsiden er under kontinuerlig utvikling, og det vil i løpet av 2016 komme mer innhold på Skolekassa. Blant annet skal det utvikles veiledningsmateriell.

Skolekassa.no er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har hatt ansvaret for utviklingen i samarbeid med NAFO og Høgskolen i Oslo og Akershus .

Prosjektet hadde ikke vært mulig å gjennomføre på så kort tid uten den store dugnadsinnsatsen fra alle involverte parter.

Utdanningsdirektoratet retter en stor takk til alle som har stilt læremidler og andre digitale ressurser til rådighet.