fleksibel opplring banner

Funksjoner

Hva er funksjoner? (arabisk)

Hva er funksjoner?

Koordinatsystemet og tallpar (arabisk)

Koordinatsystemet og tallpar

Funksjonsuttrykk (arabisk)

Funksjonsuttrykk

Verditabell (arabisk)

Verditabell

Graf (arabisk)

Graf

Fra funksjon til graf (arabisk)

Fra funksjon til graf

Lineær funksjon (arabisk)

Lineær funksjon

Proporsjonale funksjoner (arabisk)

Proporsjonale funksjoner

Omvendt proporsjonalitet (arabisk)

Omvendt proporsjonalitet

Kvadratisk funksjon (arabisk)

Kvadratisk funksjon