fleksibel opplring banner

Matematikk FO Prosent

Prosent

  1. Hva er prosent? (tigrinja)
  2. Hva er promille? (tigrinja)
  3. Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (samme som under temaet brøk) (tigrinja)
  4. Prosent av et tall (tigrinja)
  5. Finne 100 % – forholdsregning (tigrinja)
  6. Rabatt (tigrinja)
  7. Prosentdel (tigrinja)

Hva er prosent? (tigrinja)

Hva er prosent?

Hva er promille? (tigrinja)

Hva er promille?

Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (samme som under temaet brøk) (tigrinja)

Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (samme som under temaet brøk)

Prosent av et tall (tigrinja)

Prosent av et tall

Finne 100 % – forholdsregning (tigrinja)

Finne 100 % – forholdsregning

Rabatt (tigrinja)

Rabatt

Prosentdel (tigrinja)

Prosentdel