fleksibel opplring banner

Statistikk

Hva er statistikk? (arabisk)

Hva er statistikk?

Hva er frekvenstabell, frekvens og relativ frekvens (arabisk)

Hva er frekvenstabell, frekvens og relativ frekvens

Diagram (arabisk)

Diagram

Gjennomsnitt, typetall, median og variasjonsbredde (arabisk)

Gjennomsnitt, typetall, median og variasjonsbredde