fleksibel opplring banner

Matematikk FO Algebra

Hva er algebra?

Verdien av et uttrykk

Hvordan bruke variabler?

Den kommutative lov – addisjon

Den kommutative lov – multiplikasjon

Regning med bokstavuttrykk

Å løse opp en parentes med pluss foran

Å løse opp en parentes med minus foran

Figurtall – geometrisk utvikling

Figurtall og tallrekkefølge

Hva er potenser?

Addisjon og subtraksjon av potenser

Multiplikasjon og divisjon av potenser med like grunntall

Multiplikasjon og divisjon av potenser med ulike grunntall