fleksibel opplring banner

Matematikk FO Algebra

 1. Hva er algebra?
 2. Verdien av et uttrykk
 3. Hvordan bruke variabler?
 4. Den kommutative lov – addisjon
 5. Den kommutative lov – multiplikasjon
 6. Regning med bokstavuttrykk
 7. Å løse opp en parentes med pluss foran
 8. Å løse opp en parentes med minus foran
 9. Figurtall – geometrisk utvikling
 10. Figurtall og tallrekkefølge
 11. Hva er potenser?
 12. Addisjon og subtraksjon av potenser
 13. Multiplikasjon og divisjon av potenser med like grunntall
 14. Multiplikasjon og divisjon av potenser med ulike grunntall

Hva er algebra?

Verdien av et uttrykk

Hvordan bruke variabler?

Den kommutative lov – addisjon

Den kommutative lov – multiplikasjon

Regning med bokstavuttrykk

Å løse opp en parentes med pluss foran

Å løse opp en parentes med minus foran

Figurtall – geometrisk utvikling

Figurtall og tallrekkefølge

Hva er potenser?

Addisjon og subtraksjon av potenser

Multiplikasjon og divisjon av potenser med like grunntall

Multiplikasjon og divisjon av potenser med ulike grunntall