fleksibel opplring banner

Algebra

Hva er algebra? (arabisk)

Hva er algebra?

Verdien av et uttrykk (arabisk)

Verdien av et uttrykk

Hvordan bruke variabler? (arabisk)

Hvordan bruke variabler?

Den kommutative lov – addisjon (arabisk)

Den kommutative lov – addisjon

Den kommutative lov – multiplikasjon (arabisk)

Den kommutative lov – multiplikasjon

Regning med bokstavuttrykk (arabisk)

Regning med bokstavuttrykk

Å løse opp en parentes med pluss foran (arabisk)

Å løse opp en parentes med pluss foran

Å løse opp en parentes med minus foran (arabisk)

Å løse opp en parentes med minus foran

Figurtall – geometrisk utvikling (arabisk)

Figurtall – geometrisk utvikling

Figurtall og tallrekkefølge (arabisk)

Figurtall og tallrekkefølge

Hva er potenser? (arabisk)

Hva er potenser?

Addisjon og subtraksjon av potenser (arabisk)

Addisjon og subtraksjon av potenser

Multiplikasjon og divisjon av potenser med like grunntall (arabisk)

Multiplikasjon og divisjon av potenser med like grunntall

Multiplikasjon og divisjon av potenser med ulike grunntall (arabisk)

Multiplikasjon og divisjon av potenser med ulike grunntall