fleksibel opplring banner

Matematikk FO Desimaltall

Desimaltall

 1. Hva er desimaltall?
 2. Nødvendigheten av desimaltall
 3. Sammenligning av to desimaltall
 4. Addisjon med desimaltall
 5. Subtraksjon med desimaltall
 6. Multiplikasjon med desimaltall
 7. Divisjon med desimaltall
 8. Avrunding av desimaltall
 9. Overslag med desimaltall
 10. Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (samme som under temaet brøk)
 11. Myter om desimaltall
 12. Flere myter om desimaltall

Hva er desimaltall?

Nødvendigheten av desimaltall

Sammenligning av to desimaltall

Addisjon med desimaltall

Subtraksjon med desimaltall

Multiplikasjon med desimaltall

Divisjon med desimaltall

Avrunding av desimaltall

Overslag med desimaltall

Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (samme som under temaet brøk)

Myter om desimaltall

Flere myter om desimaltall