fleksibel opplring banner

Matematikk FO Desimaltall

Hva er brøk?

Addisjon og subtraksjon med lik nevner

Addisjon og subtraksjon med ulik nevner

Multiplikasjon med brøk

Divisjon med brøk

Forkorting og utvidelse av brøk

Sammenligning av brøker

Fra blandet tall til uekte brøk

Fra uekte brøk til blandet tall

Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall