fleksibel opplring banner

Matematikk FO Desimaltall

Desimaltall

 1. Hva er desimaltall? (tigrinja)
 2. Nødvendigheten av desimaltall (tigrinja)
 3. Sammenligning av to desimaltall (tigrinja)
 4. Addisjon med desimaltall (tigrinja)
 5. Subtraksjon med desimaltall (tigrinja)
 6. Multiplikasjon med desimaltall (tigrinja)
 7. Divisjon med desimaltall (tigrinja)
 8. Avrunding av desimaltall (tigrinja)
 9. Overslag med desimaltall (tigrinja)
 10. Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (samme som under temaet brøk) (tigrinja)
 11. Myter om desimaltall (tigrinja)
 12. Flere myter om desimaltall (tigrinja)

Hva er desimaltall? (tigrinja)

Hva er desimaltall?

Nødvendigheten av desimaltall (tigrinja)

Nødvendigheten av desimaltall

Sammenligning av to desimaltall (tigrinja)

Sammenligning av to desimaltall

Addisjon med desimaltall (tigrinja)

Addisjon med desimaltall

Subtraksjon med desimaltall (tigrinja)

Subtraksjon med desimaltall

Multiplikasjon med desimaltall (tigrinja)

Multiplikasjon med desimaltall

Divisjon med desimaltall (tigrinja)

Divisjon med desimaltall

Avrunding av desimaltall (tigrinja)

Avrunding av desimaltall

Overslag med desimaltall (tigrinja)

Overslag med desimaltall

Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (samme som under temaet brøk) (tigrinja)

Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (samme som under temaet brøk)

Myter om desimaltall (tigrinja)

Myter om desimaltall

Flere myter om desimaltall (tigrinja)

Flere myter om desimaltall