fleksibel opplring banner

Matematikk FO Geometri

Geometri

 1. Areal av kvadrat
 2. Areal av rektangel
 3. Areal av sirkel
 4. Areal av trekant
 5. Firkanter
 6. Trekanter
 7. Sirkel
 8. Polygon (mangekant)
 9. Hva er geometri?
 10. Uttrykk som vi bruker i geometri
 11. Omkretsen av en sirkel
 12. Vinkler
 13. Konstruksjon av 90 grader vinkel
 14. Konstruksjon: Hvordan halvere en vinkel
 15. Normal til en linje – i et punkt
 16. Pytagoras setning
 17. Lengdeenheter
 18. Omgjøring mellom lengdeenheter
 19. Volumenheter
 20. Omgjøring mellom volumenheter – m3
 21. Omgjøring mellom volumenheter – Liter
 22. Volumet av en kube
 23. Volum av et rektangulært prisme
 24. Volum av en sylinder
 25. Hva er arealenheter?
 26. Omgjøring mellom arealenheter
 27. Hva er masseenheter?

Areal av kvadrat

Areal av rektangel

Areal av sirkel

Areal av trekant

Firkanter

Trekanter

Sirkel

Polygon (mangekant)

Hva er geometri?

Uttrykk som vi bruker i geometri

Omkretsen av en sirkel

Vinkler

Konstruksjon av 90 grader vinkel

Konstruksjon: Hvordan halvere en vinkel

Normal til en linje – i et punkt

Pytagoras setning

Lengdeenheter

Omgjøring mellom lengdeenheter

Volumenheter

Omgjøring mellom volumenheter – m3

Omgjøring mellom volumenheter – Liter

Volumet av en kube

Volum av et rektangulært prisme

Volum av en sylinder

Hva er arealenheter?

Omgjøring mellom arealenheter

Hva er masseenheter?