fleksibel opplring banner

Matematikk FO Geometri

Areal av kvadrat

Areal av rektangel

Areal av sirkel

Areal av trekant

Firkanter

Trekanter

Sirkel

Polygon (mangekant)

Hva er geometri?

Uttrykk som vi bruker i geometri

Omkretsen av en sirkel

Vinkler

Konstruksjon av 90 grader vinkel

Konstruksjon: Hvordan halvere en vinkel

Normal til en linje – i et punkt

Pytagoras setning

Lengdeenheter

Omgjøring mellom lengdeenheter

Volumenheter

Omgjøring mellom volumenheter – m3

Omgjøring mellom volumenheter – Liter

Volumet av en kube

Volum av et rektangulært prisme

Volum av en sylinder

Hva er arealenheter?

Omgjøring mellom arealenheter

Hva er masseenheter?