fleksibel opplring banner

Matematikk FO Geometri

Geometri

 1. Firkanter (tigrinja)
 2. Trekanter (tigrinja)
 3. Sirkel (tigrinja)
 4. Polygon (mangekant) (tigrinja)
 5. Hva er geometri? (tigrinja)
 6. Uttrykk som vi bruker i geometri (tigrinja)
 7. Vinkler (tigrinja)
 8. Konstruksjon av 90 grader vinkel (tigrinja)
 9. Konstruksjon: Hvordan halvere en vinkel (tigrinja)
 10. Lengdeenheter (tigrinja)
 11. Omgjøring mellom lengdeenheter (tigrinja)
 12. Volumenheter (tigrinja)
 13. Omgjøring mellom volumenheter – m3 (tigrinja)
 14. Hva er arealenheter? (tigrinja)
 15. Omgjøring mellom arealenheter (tigrinja)

Firkanter (tigrinja)

Firkanter

Trekanter (tigrinja)

Trekanter

Sirkel (tigrinja)

Sirkel

Polygon (mangekant) (tigrinja)

Polygon (mangekant)

Hva er geometri? (tigrinja)

Hva er geometri?

Uttrykk som vi bruker i geometri (tigrinja)

Uttrykk som vi bruker i geometri

Vinkler (tigrinja)

Vinkler

Konstruksjon av 90 grader vinkel (tigrinja)

Konstruksjon av 90 grader vinkel

Konstruksjon: Hvordan halvere en vinkel (tigrinja)

Konstruksjon: Hvordan halvere en vinkel

Lengdeenheter (tigrinja)

Lengdeenheter

Omgjøring mellom lengdeenheter (tigrinja)

Omgjøring mellom lengdeenheter

Volumenheter (tigrinja)

Volumenheter

Omgjøring mellom volumenheter – m3 (tigrinja)

Omgjøring mellom volumenheter – m3

Hva er arealenheter? (tigrinja)

Hva er arealenheter?

Omgjøring mellom arealenheter (tigrinja)

Omgjøring mellom arealenheter