fleksibel opplring banner

Matematikk FO Heltall

Heltall

 1. Naturlige tall og heltall
 2. Oddetall og partall
 3. Primtall og sammensatte tall
 4. Titallssystemet
 5. Posisjonssystemet
 6. Addisjon med naturlige tall
 7. Subtraksjon med naturlige tall
 8. Multiplikasjon med naturlige tall
 9. Divisjon med naturlige tall
 10. Gange med 10, 100, 1000
 11. Dele med 10, 100, 1000
 12. Gange med 5, 6, 7, 8, 9
 13. Dele med 5, 6, 7, 8, 9
 14. Addisjon, del opp tallene
 15. Addisjon, hele tiere
 16. Subtraksjon, del opp tallene
 17. Subtraksjon, hele tiere
 18. Faktorisering
 19. Tallinjen, positive og negative tall
 20. Gange og dele, positive og negative tall, enkel regel
 21. Gange og dele, positive og negative tall, visuelt eksempel
 22. Parenteser og regnerekkefølge V1
 23. Parenteser og regnerekkefølge V2

Naturlige tall og heltall

Oddetall og partall

Primtall og sammensatte tall

Titallssystemet

Posisjonssystemet

Addisjon med naturlige tall

Subtraksjon med naturlige tall

Multiplikasjon med naturlige tall

Divisjon med naturlige tall

Gange med 10, 100, 1000

Dele med 10, 100, 1000

Gange med 5, 6, 7, 8, 9

Dele med 5, 6, 7, 8, 9

Addisjon, del opp tallene

Addisjon, hele tiere

Subtraksjon, del opp tallene

Subtraksjon, hele tiere

Faktorisering

Tallinjen, positive og negative tall

Gange og dele, positive og negative tall, enkel regel

Gange og dele, positive og negative tall, visuelt eksempel

Parenteser og regnerekkefølge V1

Parenteser og regnerekkefølge V2