fleksibel opplring banner

Matematikk FO Heltall

Naturlige tall og heltall

Oddetall og partall

Primtall og sammensatte tall

Titallssystemet

Posisjonssystemet

Addisjon med naturlige tall

Subtraksjon med naturlige tall

Multiplikasjon med naturlige tall

Divisjon med naturlige tall

Gange med 10, 100, 1000

Dele med 10, 100, 1000

Gange med 5, 6, 7, 8, 9

Dele med 5, 6, 7, 8, 9

Addisjon, del opp tallene

Addisjon, hele tiere

Subtraksjon, del opp tallene

Subtraksjon, hele tiere

Faktorisering

Tallinjen, positive og negative tall

Gange og dele, positive og negative tall, enkel regel

Gange og dele, positive og negative tall, visuelt eksempel

Parenteser og regnerekkefølge V1

Parenteser og regnerekkefølge V2