fleksibel opplring banner

Matematikk FO Heltall

Heltall

 1. Naturlige tall og heltall (tigrinja)
 2. Oddetall og partall (tigrinja)
 3. Primtall og sammensatte tall (tigrinja)
 4. Titallssystemet (tigrinja)
 5. Posisjonssystemet (tigrinja)
 6. Addisjon med naturlige tall (tigrinja)
 7. Subtraksjon med naturlige tall (tigrinja)
 8. Multiplikasjon med naturlige tall (tigrinja)
 9. Divisjon med naturlige tall (tigrinja)
 10. Gange med 10, 100, 1000 (tigrinja)
 11. Dele med 10, 100, 1000 (tigrinja)
 12. Gange med 5, 6, 7, 8, 9 (tigrinja)
 13. Dele med 5, 6, 7, 8, 9 (tigrinja)
 14. Addisjon, del opp tallene (tigrinja)
 15. Addisjon, hele tiere (tigrinja)
 16. Subtraksjon, del opp tallene (tigrinja)
 17. Subtraksjon, hele tiere (tigrinja)
 18. Faktorisering (tigrinja)
 19. Tallinjen, positive og negative tall (tigrinja)
 20. Gange og dele, positive og negative tall, enkel regel (tigrinja)
 21. Gange og dele, positive og negative tall, visuelt eksempel (tigrinja)
 22. Parenteser og regnerekkefølge V1 (tigrinja)
 23. Parenteser og regnerekkefølge V2 (tigrinja)

Naturlige tall og heltall (tigrinja)

Naturlige tall og heltall

Oddetall og partall (tigrinja)

Oddetall og partall

Primtall og sammensatte tall (tigrinja)

Primtall og sammensatte tall

Titallssystemet (tigrinja)

Titallssystemet

Posisjonssystemet (tigrinja)

Posisjonssystemet

Addisjon med naturlige tall (tigrinja)

Addisjon med naturlige tall

Subtraksjon med naturlige tall (tigrinja)

Subtraksjon med naturlige tall

Multiplikasjon med naturlige tall (tigrinja)

Multiplikasjon med naturlige tall

Divisjon med naturlige tall (tigrinja)

Divisjon med naturlige tall

Gange med 10, 100, 1000 (tigrinja)

Gange med 10, 100, 1000

Dele med 10, 100, 1000 (tigrinja)

Dele med 10, 100, 1000

Gange med 5, 6, 7, 8, 9 (tigrinja)

Gange med 5, 6, 7, 8, 9

Dele med 5, 6, 7, 8, 9 (tigrinja)

Dele med 5, 6, 7, 8, 9

Addisjon, del opp tallene (tigrinja)

Addisjon, del opp tallene

Addisjon, hele tiere (tigrinja)

Addisjon, hele tiere

Subtraksjon, del opp tallene (tigrinja)

Subtraksjon, del opp tallene

Subtraksjon, hele tiere (tigrinja)

Subtraksjon, hele tiere

Faktorisering (tigrinja)

Faktorisering

Tallinjen, positive og negative tall (tigrinja)

Tallinjen, positive og negative tall

Gange og dele, positive og negative tall, enkel regel (tigrinja)

Gange og dele, positive og negative tall, enkel regel

Gange og dele, positive og negative tall, visuelt eksempel (tigrinja)

Gange og dele, positive og negative tall, visuelt eksempel

Parenteser og regnerekkefølge V1 (tigrinja)

Parenteser og regnerekkefølge V1

Parenteser og regnerekkefølge V2 (tigrinja)

Parenteser og regnerekkefølge V2