Algebra

5. – 7. trinn

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Salaby

Salaby

Her kan du lære mer om symbolenes verdi.

8. – 10. trinn

Algebra

Algebra

Se filmer om algebra. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Campus inkrement

Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn

Funksjoner

Funksjoner

Se filmer om funksjoner. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Likninger

Likninger

Se filmer om likninger. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Videregående

Fant ikke noen innlegg.