Algebra

5.-7. trinn

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.
Her kan du lære mer om symbolenes verdi.
Her kan du lære mer om symbolenes verdi.
Her kan du øve på funksjoner og koordinater.
Her kan du øve på funksjoner og koordinater. Velg tema med piltasten.

8.-10. trinn

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.
Matteoppgaver innen temaene bokstavutrykk, parenteser, faktorisering og mer.
Matteoppgaver innen temaene bokstavutrykk, parenteser, faktorisering og mer.
campus inkrement
Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn
Her kan du øve på funksjoner og koordinater.
Her kan du øve på funksjoner og koordinater. Velg tema med piltasten.
Mattemestern
Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 1.-10. trinn.
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar