Algebra

5. – 7. trinn

GRIP
GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Mattemestern
Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

Maxfri
Maxfri

Her kan du øve på de fire regneartene. Velg tema med piltasten.

NRK
NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Salaby
Salaby

Her kan du lære mer om symbolenes verdi.

8. – 10. trinn

Algebra
Algebra

Se filmer om algebra. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Campus inkrement
Campus inkrement

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. 8. trinn

Funksjoner
Funksjoner

Se filmer om funksjoner. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

GRIP
GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Likninger
Likninger

Se filmer om likninger. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

Mattemestern
Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

Maxfri
Maxfri

Her kan du øve på de fire regneartene. Velg tema med piltasten.

NRK
NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaene tall og algebra.

Videregående

Fant ikke noen innlegg.