ጂኦመትሪ

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger
Måleenheter, vekt og geometri
ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ብቋንቋ ነርወጂያን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ትግርኛ ኣስማት ፣ መዓቀኒ ፣ መምዘኒ(ናይ ክብደት)ከምኡ ድማ ጅኦሜትርን ተምሃር።።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Logo matematikk 1-2
ቁጽሪ 1 – 2 ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ከምኡ ድማ ውጥናት ብዛዕባ ጅኦሜትሪ።

geometrisk figur
ኣብዚ ምልምማድ ክትገብር ትኽእል ባህላዊ (ልምዳዊ )ናይ ጅኦሜትሪ ቅርጽታት ብምቅዳሕ።
Mattemestern
ኣብዚ ቁጽሪ ተምሃር ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ምልምማድ ንሕቶታት ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ።

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på tigrinja og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på tigrinja og norsk.
Her finner du ulike matematikkfilmer på tigrinja.
ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።
logo bildtetema
ናይ ክልተኣዊ ቋንቋ መወከሲ ብቋንቋ ትግርኛ ፣ ብስእሊ፣ ብጹሑፍ ከምኡ ድማ ብድምጺ። ኣርእስቲ ምረጽ።
 Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ን 5-7 ደረጃ ክፍሊ ብድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ
ኣብዚ ብዛዕባ ጅኦሜትሪ ብጽሑፍ ከምኡ ድማ ብተግባር ክትምሃር ትኽእል።
matematikkbegreper
ኣብዚ ብዛዕባ ጅኦሜትሪ ብጽሑፍ ከምኡ ድማ ብተግባር ክትምሃር ትኽእል።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

campus inkrement
ኣብዚ ቁጽሪ ተምሃር ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ምልምማድ ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 5 ክፍሊ።
matte maxfri geometri
ኣብዚ ጅኦሜትሪካዊ ቅርጽታት ከተጽንዕ ትኽእል ። ኣርእስቲ ንምምራጽ መሓበሪ ተጠቀም ።
geometrisk figur
ኣብዚ ምልምማድ ክትገብር ትኽእል ባህላዊ (ልምዳዊ )ናይ ጅኦሜትሪ ቅርጽታት ብምቅዳሕ።
Mattemestern
ኣብዚ ቁጽሪ ተምሃር ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ምልምማድ ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 1 – 10 ክፍሊ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Her finner du ulike matematikkfilmer på tigrinja.
ኣብዚ መሓበሪ ፣ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጽሪ ፊልማት ብትግርኛ ክትርኢ ትኽእል።
matematikkbegreper
ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Matteoppgaver innen temaene måleenheter, lengde, omkrets, areal og volum.
ናይ ቁጽሪ መላመዲ ቴማ መዕቀኒ፡ ቁመት፡ዙርያ፡ ስፍሐት ከም ኡዉን ዓቅሚ
campus inkrement
ኣብዚ ቁጽሪ ተምሃር ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ምልምማድ ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 8 ክፍሊ።
Mattemestern
ኣብዚ ቁጽሪ ተምሃር ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ምልምማድ ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 1 – 10 ክፍሊ።
 Tekst og oppgaver om: figurer, parallelle linjer, vinkler og grader, former, symmetri, speiling, rotasjon, forsvinningspunkt og koordinatsystemet.
ኣብዚ ብዛዕባ ቅርጽታት፣ማዕረ ማዕረ ሕንጻጻት፣ኩርናዕን ዲግርን፣ ቅርጽታት፣ ምምጥጣን፣ምንጽብራቅ፣ ዙረት፣ ዝተደምሰሱ ነጥብታት ከምኡ ድማ ዝገጣጠም መስርሕ ተምሃር። ብኖርወጂያን ቋንቋ ቡክሞል።
Tekst og oppgåver om figurar, parallelle linjer, vinklar og gradar, former, symmetri, spegling, rotasjon, forsvinningspunkt og koordinatsystem.
ኣብዚ ብዛዕባ ቅርጽታት፣ማዕረ ማዕረ ሕንጻጻት፣ኩርናዕን ዲግርን፣ ቅርጽታት፣ ምምጥጣን፣ምንጽብራቅ፣ ዙረት፣ ዝተደምሰሱ ነጥብታት ከምኡ ድማ ዝገጣጠም መስርሕ ተምሃር። ብኖርወጂያን ቋንቋ ኒኖሽክ።