ስታቲስቲክስ

ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳዕ 4ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Mattemestern
ኣብዚ ቁጽሪ ክትምሃር ትኽእል ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ብምልምማድ ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ።

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på tigrinja og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på tigrinja og norsk.
matematikkbegreper
ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።
Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ን5-7 ደረጃ ክፍሊ ብድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ
ኣብዚ ብዙሕ ክትምሃር ትኽእል ብዛዕባ ክመስል ዝኽእልን ከምኡ ድማ ስታተስቲክስ። (ስታተስቲክስ ማለት ንሓቅታት ኣሃዛት ብሰሌዳ ዚገልጽ ናይ ቁጽሪ ኣምር።)

ብቋንቋ ኖርወጂያን

campus inkrement
ኣብዚ ቁጽሪ ክትምሃር ትኽእል ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ብምልምማድ ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 5 ክፍሊ።
statistikk
ኣብዚ ብዛዕባ ስታተስቲክስ ከተጽንዕ ትኽእል ። ብ መሓበሪ ኣርእስቲ ምረጽ ።
Mattemestern
ኣብዚ ቁጽሪ ክትምሃር ትኽእል ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ብምልምማድ ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 1-10 ክፍሊ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

matematikkbegreper
ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብቋንቋ ኖርወጂያን።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

campus inkrement
ኣብዚ ቁጽሪ ክትምሃር ትኽእል ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ብምልምማድ ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 8 ክፍሊ።
Mattemestern
ኣብዚ ቁጽሪ ክትምሃር ትኽእል ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ፣ ከምኡ ድማ ብምልምማድ ንሕቶታት ናይ ቁጽሪ ብኖርወጂያን ቋንቋ። ን 1-10 ክፍሊ።
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som statistikk og diagrammer, gjennomsnitt, median, typetall og sannsynlighet.
ኣርእስትታት ከም ስታተስቲክስ፣ ግራፍን፣ ብገምጋም፣ማእከላዊ፣ብዙሕ ግዝየ ዝርከብ ኣሃዝ፣ ከምኡ ድማ ክመሳሰሉ ዝኽእሉ፣ ጽሑፋት ከምኡውን ሕቶታት ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ተጠቀም ። ብኖርወጂያን ቋንቋ ቡክሞል።
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som statistikk og diagrammar, gjennomsnitt, median, typetall og sannsyn.
ኣርእስትታት ከም ስታተስቲክስ፣ ግራፍን፣ ብገምጋም፣ማእከላዊ፣ብዙሕ ግዝየ ዝርከብ ኣሃዝ፣ ከምኡ ድማ ክመሳሰሉ ዝኽእሉ፣ ጽሑፋት ከምኡውን ሕቶታት ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ተጠቀም ። ብኖርወጂያን ቋንቋ ኒኖሽክ።