fleksibel opplring banner

Matematikk FO Likninger

Hva er en likning?

Løse likninger med addisjonsregelen

Løse likninger med subtraksjonsregelen

Løse likninger med multiplikasjonsregelen

Løse likninger med divisjonsregelen

Løse likninger med parenteser

Likninger med to ukjente

Likninger med to ukjente – Innsettingsmetoden

Andregradslikninger

Sette prøve på likninger