fleksibel opplring banner

Matematikk FO Likninger

 1. Hva er en likning? (somali)
 2. Løse likninger med addisjonsregelen (somali)
 3. Løse likninger med subtraksjonsregelen (somali)
 4. Løse likninger med multiplikasjonsregelen (somali)
 5. Løse likninger med divisjonsregelen (somali)
 6. Løse likninger med parenteser (somali)
 7. Likninger med to ukjente (somali)
 8. Likninger med to ukjente – Addisjonsregelen (somali)
 9. Likninger med to ukjente – Grafisk løsning (somali)
 10. Likninger med to ukjente – Innsettingsmetoden (somali)
 11. Andregradslikninger (somali)
 12. Sette prøve på likninger (somali)

Hva er en likning? (somali)

Hva er en likning?

Løse likninger med addisjonsregelen (somali)

Løse likninger med addisjonsregelen

Løse likninger med subtraksjonsregelen (somali)

Løse likninger med subtraksjonsregelen

Løse likninger med multiplikasjonsregelen (somali)

Løse likninger med multiplikasjonsregelen

Løse likninger med divisjonsregelen (somali)

Løse likninger med divisjonsregelen

Løse likninger med parenteser (somali)

Løse likninger med parenteser

Likninger med to ukjente (somali)

Likninger med to ukjente

Likninger med to ukjente – Addisjonsregelen (somali)

Likninger med to ukjente – Addisjonsregelen

x

Likninger med to ukjente – Grafisk løsning (somali)

Likninger med to ukjente – Grafisk løsning

x

Likninger med to ukjente – Innsettingsmetoden (somali)

Likninger med to ukjente – Innsettingsmetoden

Andregradslikninger (somali)

Andregradslikninger

Sette prøve på likninger (somali)

Sette prøve på likninger