fleksibel opplring banner

Matematikk FO Likninger

    1. Hva er en likning? (tigrinja)
    2. Løse likninger med addisjonsregelen (tigrinja)
    3. Løse likninger med subtraksjonsregelen (tigrinja)
    4. Løse likninger med multiplikasjonsregelen (tigrinja)
    5. Løse likninger med divisjonsregelen (tigrinja)

Hva er en likning? (tigrinja)

Hva er en likning?

Løse likninger med addisjonsregelen (tigrinja)

Løse likninger med addisjonsregelen

Løse likninger med subtraksjonsregelen (tigrinja)

Løse likninger med subtraksjonsregelen

Løse likninger med multiplikasjonsregelen (tigrinja)

Løse likninger med multiplikasjonsregelen

Løse likninger med divisjonsregelen (tigrinja)

Løse likninger med divisjonsregelen