ኣልጀብራ

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på tigrinja og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på tigrinja og norsk.
matematikkbegreper
ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብኖርወጂያን ቋንቋ።
 Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
ናይ ቁጽሪ መረዳእታ ን5-7 ክፍሊ ብድምጺ ዝተደገፈ ሰሌዳ ጽሑፍ

ብቋንቋ ኖርወጂያን

ኣብዚ ብዙሕ ክትምሃር ትኽእል ብዛዕባ ናይ ምልክታት ጥቅሚ።
Her kan du øve på funksjoner og koordinater.
ኣብዚ ናይ ተግባራት ( ፋንክሾን) ከምኡ ድማ ኮኦርዲናተር ምልምማድ ክትገብር ትኽእል። መሐበሪት ብምንቅስቃስ ኣብ የማንካ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ ጠውቅ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

matematikkbegreper
ስእላዊ ዝርዝር ናይ ቁጽሪ ትሕዝቶ ( ምርዳእ) ብ ቋንቋ ትግርኛን ከምኡ ድማ ብኖርወጂያን ቋንቋ።
ligninger
ሓደ ጽሑፍ ብዛዕባ ምዕሪት (ኢቌጅን)ምስ ካብ ኢንተርኔት ዝርከብ መወከሲ ብምትሕሓዝ።
Matteoppgaver innen temaene bokstavutrykk, parenteser, faktorisering og mer.
ቁጽሪ መላመዲ ፡ ቴማ ቃል ብቃል መግለጺ፡ ሐጹር(ቅንፊ) ፡ርብሒት ናይ ክልተ ወይ ተወሳኺ

ብቋንቋ ኖርወጂያን

campus inkrement
ኣብዚ ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ከምኡ ድማ ሕቶታት ብምልምማድ ቁጽሪ ብነርወጂያን ቋንቋ ክትምሃር ትኽእል። ን 8. ክፍሊ።
Her kan du øve på funksjoner og koordinater.
ኣብዚ ናይ ተግባራት ( ፋንክሾን) ከምኡ ድማ ኮኦርዲናተር ምልምማድ ክትገብር ትኽእል። መሐበሪት ብምንቅስቃስ ኣብ የማንካ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ ጠውቅ።
Mattemestern
ኣብዚ ቁጽሪ ፣ብምርኣይ ፣ብምስማዕ ከምኡ ድማ ሕቶታት ብምልምማድ ቁጽሪ ብነርወጂያን ቋንቋ ክትምሃር ትኽእል። ካብ 1 – 10 ክፍሊ።
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
ኣብዚ ጽሑፋትን፣ሕቶታትን ናይ ቁጽሪ ፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ምርባሕ፣ምምቃል፣ ኣወንታውን (+)ኣሉታውን (-) ኣሃዝ ፣ ጉዚ (1/4) ፣ ሚእታዊት (%) ፣ምዕሪት(x=5) ብ ኖርወጂያን ቋንቋ ቡክሞል ይርከብ።
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
ኣብዚ ጽሑፋትን፣ሕቶታትን ናይ ቁጽሪ ፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ምርባሕ፣ምምቃል፣ ኣወንታውን (+)ኣሉታውን (-) ኣሃዝ ፣ ጉዚ (1/4) ፣ ሚእታዊት (%) ፣ምዕሪት(x=5) ብ ኖርወጂያን ቋንቋ ኒኖሽክ ይርከብ።